EN

Udostępnienie fotografii

Fotografie i wizerunki zamieszczone na stronie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie objęte są prawem autorskim. 

 

Rozpowszechnianie na wszelkich polach eksploatacji bez zgody Teatru jest zabronione.


DLA MEDIÓW

Jeśli chcesz otrzymać zdjęcia lub pozwolenie na wykorzystanie fotografii dotyczących bieżącego repertuaru Teatru, prosimy o kontakt media@teatrwkrakowie.pl 


MATERIAŁY ARCHIWALNE

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie


Dr hab. Diana Poskuta-Włodek
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
pl. Św. Ducha 4
31-023 Kraków
tel. (+48) 12 424 45 18
e-mail: poskuta@teatrwkrakowie.pl