EN

Udostępnienie fotografii

Fotografie i wizerunki zamieszczone na stronie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie objęte są prawem autorskim. 

 

Rozpowszechnianie na wszelkich polach eksploatacji bez zgody Teatru jest zabronione.

 

Jeśli chcesz otrzymać pozwolenie na wykorzystanie archiwalnych fotografii Teatru skontaktuj się z:

Dr hab. Diana Poskuta-Włodek
Teatr im. Juliusza Słowackiego
Plac Św. Ducha 1
31-023 Kraków
tel.(48) 12 424 45 18
e-mail: poskuta@teatrwkrakowie.pl

 

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie