EN

Arek Ślesiński

Arek Ślesiński- urodzony w 1988 r. Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Biogram

Autor scenografii i kostiumów teatralnych, operowych i filmowych.

W teatrze współpracował m. in. z Moniką Strzępką ("Jeńczyna", „Rok z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej”, „Triumf woli” Narodowy Stary Teatr w Krakowie, „Ciemności” Teatr im. S.

Żeromskiego w Kielcach/Teatr Imka w Warszawie, „K.” Teatr Polski w Poznaniu, "M.G.", „Król” Teatr Polski w Warszawie, „Joanna d’Arc na stosie” Opera Krakowska), Michałem Zadarą („Dziady”

Teatr Polski we Wrocławiu, „1666” Teatr Żydowski w Warszawie), , Krystianem Lupą („Pływalnia” PWST Kraków), , Agnieszką Błońską ("Orlando. Biografie", "Diabły" Teatr Powszechny w Warszawie, i Leną Frankiewicz ("Woda w usta" Wrocławski Teatr Współczesny", "Nieczułość" Teatr Wybrzeże w Gdańsku", „Roberto Zucco” Teatr im. W. Horzycy w Toruniu). Zajmuje się również aranżacją przestrzeni wystawienniczych m. in. w Muzeum Śląskim w Katowicach („Vladimir Birgus. Fotografia” 2017, „Świadomość lalki. Teatr form Jadwigi Mydlasrskiej-Kowal” 2018). Laureat nagrody za najlepsze kostiumy do spektaklu _„_Triumf woli" na XXXVII Warszawskie Spotkania Teatralnych (2017). Nominowany w kategorii _najlepsze kostiumy_ podczas Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” w Lublinie (2018).