EN

Wojciech Rzehak Kierownik Działu Edukacji

Od wielu lat ważną wskazówką życiową (bo nie tylko zawodową) jest dla mnie myśl Ludwiga Wittgensteina: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”.
Słowo – zapisane w książce, ale też wypowiedziane w kinie czy TEATRZE – uważam za podstawowy nośnik znaczeń, za fundament porozumienia, za pretekst do spotkani

Biogram

Drugim moim mottem są słowa, jakie wypowiedział stary Palivec, ale ta życiowa mądrość nie może być dostępna na wyciągnięcie ręki.
To, co zakryte, bywa często znacznie bardziej atrakcyjne od tego, co na wierzchu…


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył filologię polską (studia magisterskie) oraz zarządzanie i przywództwo w oświacie (studia podyplomowe).


Pracował jako polonista m.in. w V LO
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, był też wicedyrektorem w jednej z krakowskich szkół niepublicznych.


Jest współautorem (razem z Wojtkiem Smarzowskim) scenariusza do filmu „Kler” (2018), napisał również scenariusz do „Asymetrii” Konrada Niewolskiego.
Autor i współautor kilku książek