EN
Zdjęcie pustej widowni teatru Słowackiego widzianej od strony sceny, Bordowe rzędy krzeseł, loże, bogato zdobione ściany w kolorze złota i ecru. Na trzecim piętrze na barierce zamontowane czarne reflektory. Na suficie ogromny żyrandol. Światła są rozświetlone, scena jest bardzo mocno oświetlona.

WYDARZENIA DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

16.02.2023

LUTY
4 - 5.02warsztaty teatralne dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i słyszących – Dom Rzemiosł Teatralnych
9.02, godz. 19:00 (czwartek) – spektakl 1989 -  napisy, pętla indukcyjna
10.02, godz. 19:00 (piątek) – spektakl 1989 AD, pętla indukcyjna
10.02, godz. 17:30 (piątek) – spektakl 1989 TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)

MARZEC
18.03, godz. 11 - 20 oraz 19.03, godz. 11 - 17warsztaty filmowe dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i słyszących – Dom Rzemiosł Teatralnych
20.03 – (poniedziałek) „Próby stolikowe” – spotkania teatralne dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Dom Rzemiosł Teatralnych

KWIECIEŃ
3.04 – (poniedziałek) „Próby stolikowe” - spotkania teatralne dla osób z niepełnosprawnością wzroku
4.04, godz. 19:00 (wtorek) – spektakl Chory z urojenia – AD, napisy, PJM, pętla indukcyjna
4.04, godz. 17:30 (wtorek) – spektakl Chory z urojenia – TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)
5.04, godz. 19:00 (środa) – spektakl Chory z urojenia – AD, napisy, PJM, pętla indukcyjna
5.04, godz. 17:30 (środa) – spektakl Chory z urojenia – TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)
17.04, godz. 19:00 (poniedziałek) – spektakl 1989, AD, napisy, pętla indukcyjna
17.04, godz. 17:30 (poniedziałek) – 1989 – TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)
18.04, godz. 12:00 (wtorek) – spektakl 1989 – napisy, pętla indukcyjna

MAJ
8.05 (poniedziałek) „Próby stolikowe” – spotkania teatralne dla osób z niepełnosprawnością wzroku
11.05, godz. 19:00 (czwartek) – spektakl Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979 - AD, napisy, PJM
11.05, godz. 17:30 (czwartek) – Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979 – TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)
13.05, godz. 17:00 (sobota) – spektakl Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979 – AD, napisy, PJM
13.05, godz. 15:30 (sobota) – Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979 – TOUCH TOUR (w ramach biletu na spektakl)

CZERWIEC
5.06 (poniedziałek) „Próby stolikowe” -  - spotkania teatralne dla osób z niepełnosprawnością wzroku
11.06, godz. 19:00 (niedziela) – spektakl Romeo i Julia – napisy, PJM

Działania realizowane są w ramach przedsięwzięcie grantowego „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego - poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru”, finansowanego  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych z grantu „Kultura bez barier" w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Więcej o projekcie>>