EN

Duża Scena

adres → pl. Św. Ducha 1, Kraków

Scena działa od 21 października 1893 roku w gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Widownię od sceny oddziela zabytkowa kurtyna, namalowana przez Henryka Siemiradzkiego w latach w 1892-1894. Monumentalna kompozycja (11,9m x 9,6m) przedstawia: Natchnienie, Piękno i Prawdę, Tragedię, Komedię w towarzystwie błazna, Erosa, Furie i Widma a także Psyche, Muzykę, Śpiew i orszak bachiczny tańczący wokół pomnika Terpsychory.

 

Widownia

W chwili oddania budynku do użytku na widowni było ok. 940 miejsc. Miejsca na parterze, na dwóch poziomach lóż i najwyżej, na tzw. „jaskółce”, były dzielone według statusu społecznego i majątkowego widzów (obowiązywały nawet osobne klatki schodowe). Obecnie na widowni mieści się 540 widzów.

 

Pobierz plan widowni >

 

Na I piętrze, na wprost sceny, znajduje się reprezentacyjna loża "cesarska", jednak cesarz  Franciszek Józef nigdy w niej nie zasiadał. Bywali w niej inni honorowi goście, m.in. marszałek Józef Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, spośród zagranicznych m.in. marszałek Ferdinand Fosch). W czasie II wojny światowej, gdy hitlerowcy zaanektowali budynek teatru, lożę cesarską na przedstawieniach Nur für Deutsche (tylko dla Niemców) zajmowali przedstawiciele władz okupacyjnych.

 

Salę widowiskową wieńczy ozdobny, liczący 120 żarówek i 3,5 m średnicy żyrandol.