EN
image/svg+xml

Klub Wyspiańskiego

Klub Wyspiańskiego jest propozycją dla krakowskiej młodzieży licealnej. Celem jest stworzenie przestrzeni kształtowania przyszłych elit kulturalnych naszego miasta, regionu i kraju.

Chcielibyśmy wspomagać wśród młodzieży rozwój świadomych i zaangażowanych postaw obywatelskich, które cechowałyby się wysokim poziomem wrażliwości i empatii społecznej; krytycznym i samodzielnym, niepodatnym na manipulację myśleniem; a także ambicją budowania swojej przyszłości w oparciu o ciągłe samokształcenie poprzez aktywny kontakt ze światem sztuki i myśli. Zależy nam na kształtowaniu w naszych klubowiczach światopoglądu wolnego od ideologicznego zacietrzewienia i od pozbawionego dystansu narodowego samozachwytu. Chcemy krzewić postawy zarazem proeuropejskie i nowocześnie patriotyczne, przekonując, że nie należy obu tych kierunków sobie przeciwstawiać.

Wybór Stanisława Wyspiańskiego na patrona klubu jest nieprzypadkowy. Warto przypomnieć, że całą swą twórczość teatralną związał on z naszym teatrem. Tu prapremierę miało nie tylko Wesele, ale także m.in. Wyzwolenie. Nie jest to dla nas tylko przeszłość. Również dziś w naszym repertuarze i innych działaniach stawiamy na Stanisława Wyspiańskiego jako postać dla polskiej kultury tyleż kluczową, co wciąż nie w pełni odkrytą.


Osoby prowadzące Klub Wyspiańskiego: Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Teatru; prof. Piotr Augustyniak, filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych "Sztuka myślenia”.

Program Klubu Wyspiańskiego

1. Warsztat dla nauczycieli - warsztat dla wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie.
W programie: zapoznanie nauczycieli z celami Klubu Wyspiańskiego, wprowadzenie w metodologię pracy, przedstawienie dróg pracy z młodzieżą, omówienie możliwych dalszych, powarsztatowych działań dla chętnych uczniów.
Prowadzenie: Dyrektor Teatru - Krzysztof Głuchowski i prof. Piotr Augustyniak - filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych "Sztuka myślenia”

2. Pokazy spektakli
W ramach Klubu zaplanowano specjalne pokazy znajdujących się w repertuarze teatru spektakli, nawiązujących do twórczości Wyspiańskiego. Z myślą o naszych klubowiczach połączymy je z dyskusją (po zakończeniu spektaklu), w trakcie której będzie okazja do wymiany myśli z twórcami i aktorami spektakli. Spotkania moderowane przez współpracujących z teatrem cenionych intelektualistów i naukowców, będą tak prowadzone, aby pogłębić wśród uczestników rozumienie współczesnego świata i wyzwań stojących przed współczesnym człowiekiem.
Prowadzenie: Dyrektor Teatru - Krzysztof Głuchowski i prof. Piotr Augustyniak - filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych "Sztuka myślenia”


3. Warsztaty (w oparciu o powieść „Proces” Franza Kafki w nowym tłumaczeniu Jakuba Ekiera)
Jako część praktyczną programu zaplanowano cykl 3 rodzajów warsztatów:

Warsztaty filozoficzno-interpretacyjne
W programie: szczegółowe omówienie i interpretacja tekstu, poszerzone o pracę z materiałem kontekstowym.
Prowadzenie m.in. prof. Piotr Augustyniak - filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych "Sztuka myślenia”

Warsztaty literacko-dramaturgiczne
W programie: praca nad tekstem źródłowym; próba odnalezienia w nim gestu narracyjnego i prześledzenie jego struktury dramaturgicznej, a w następnej kolejności jego adaptacja do warunków scenicznych.
Prowadzenie: Jakub Roszkowski (Kierownik literacki teatru)

Warsztaty aktorsko-improwizacyjne
W programie: praca nad dykcją i mimiką, techniki oddechowe, nauka pracy w grupie i świadomości własnego ciała, a w dalszej części stworzenie improwizowanych scenek opartych o tekst przygotowywany na warsztatach literacko-dramaturgicznych.
Prowadzenie: aktorzy Teatru im. J. Słowackiego.

4. Pogłębione warsztaty teatralne dla grup młodzieży z Klubu Wyspiańskiego, odbywające się w szkołach
W programie: praca nad dykcją i mimiką, techniki oddechowe, nauka współpracy w grupie i świadomości własnego ciała, a w dalszej części praca nad wybranymi scenkami (kontynuacja warsztatów aktorsko-improwizacyjnych).

Prowadzenie i opieka merytoryczna: aktorzy Teatru im. J. Słowackiego.

5. Cykliczne spotkania klubowe dla nauczycieli z Klubu Wyspiańskiego
W programie m.in. dyskusje o propozycjach teatralnych i warsztatowych, rozmowy środowiskowe, ustalanie tematów i terminów zajęć dla młodzieży.

Prowadzenie: Dyrektor Teatru - Krzysztof Głuchowski i prof. Piotr Augustyniak - filozof, gospodarz cyklu spotkań teatralno-filozoficznych "Sztuka myślenia” oraz Magdalena Boniowska (Koordynator ds. edukacji przez terapię i sztukę).

Od kwietnia do czerwca odbył się pierwszy cykl z udziałem młodzieży z II LO w Krakowie

W środę, 24 kwietnia 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach działania Klubu Wyspiańskiego z udziałem grupy młodzieży z II LO.

Prowadzili je Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego - Krzysztof Głuchowski, Kierownik literacki - Jakub Roszkowski oraz profesor Piotr Augustyniak, filozof. Była to inauguracja nowego projektu literacko-teatralnego. Adresowany jest on do młodzieży z Klubu Wyspiańskiego.

Pracować będziemy w oparciu o tekst "Procesu" F. Kafki w nowym tłumaczeniu J. Ekiera. Podczas kolejnych spotkań będziemy dyskutowali i interpretowali tekst literacki, następnie próbowali zaadaptować wybrane fragmenty na wersję sceniczną, a wreszcie podczas ostatnich z cyklu zajęć popracujemy nad scenkami aktorskimi.

W poniedziałek, 13 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach działania Klubu Wyspiańskiego z udziałem grupy młodzieży z II LO.

Prowadzili je Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. J. Słowackiego - Krzysztof Głuchowski oraz profesor Piotr Augustyniak - filozof.

Założeniem tych zajęć była próba interpretacji „Procesu” F Kafki w nowym tłumaczeniu J. Ekiera. Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z dotarciem do sedna i znaczeń niewątpliwie trudnej lektury.

Dyskusja była bardzo ożywiona i dynamiczna. Oczywiście w tak krótkim czasie nie udało się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania i wątpliwości. Uczniowie otrzymywali różne zadania do przygotowania i zaprezentowania koleżankom i kolegom. Był czas także na ćwiczenia aktorskie. Zwieńczeniem zajęć było przygotowanie i wygłoszenie mów: prokuratorskiej i obrończej, które dotyczyły Józefa K., głównego bohatera „Procesu”. /Magdalena Boniowska/

Zajęcia z prób adaptacyjnych Procesu Kafki w Klubie Wyspiańskiego były wielkim wyzwaniem dla wszystkich uczestników. W zawrotnym tempie pisaliśmy krótkie scenki, które następnie były... krytykowane przez prowadzącego zajęcia Kierownika literackiego Teatru, Kubę Roszkowskiego. Czy jednak jest coś lepszego niż konstruktywna krytyka? Sztuka, a zwłaszcza teatr, ma w sobie zawsze tę nutkę niewiadomej, ponieważ zawsze możesz zostać źle zrozumiany lub nadinterpretowany. Dzięki temu spotkaniu zdobyliśmy bardzo dużo pokory, ale i nadziei, że przyszłe zmagania ze scenopisarstwem będą już tylko coraz trafniejsze.

Klamrą zamykającą cykl spotkań w Klubie Wyspiańskiego była upamiętniona w krótkiej filmowej relacji próba przestawienia dzień wcześniej napisanych scen. Podzieleni na trzy grupy początkowo staraliśmy się grać przedstawiane przez nas postaci na wyrost, aby zrozumieć ich materię. W trakcie trwania zajęć powoli odkrywaliśmy, że aby dać prawdziwego ducha temu co chcemy przekazać, musimy ściągnąć z siebie wykreowane maski i przestać grać. Dzięki tym zajęciom, prowadzonym w ciekawy i barwny sposób przez Marcina Kalisza, odkryliśmy, że w teatrze jak i w życiu czasem to właśnie mniej znaczy więcej. Do zobaczenia po wakacjach ... /Sara Zawadzka II LO Klasa II H/

Warsztaty VII PLO

Za nami pierwsze spotkanie warsztatowe w procesie poznawania PROCESU!

23 września br. spotkaliśmy się z Dyrektorem Teatru Krzysztofem Głuchowskim i prowadzącymi zajęcia. Odbyliśmy pierwszy "trening" z myślenia i kreatywności. Chyba nam nieźle poszło, chociaż jesteśmy stremowani i czujemy, że łatwo nie będzie. Mamy nadzieję, że uda się choć trochę zgłębić mroczną duszę Józefa K.

A więc... zabieramy się do pracy!
Licealiści VII PLO

 

 

Warsztaty III LO

03.10.2019 | 18:00

Czy o śmierci można mówić, śmiejąc się do rozpuku?
Jak wyobrażasz sobie najnudniejszy dialog świata?
Czy smutek naprawdę ma być smutny?

Na te i inne pytania odpowiadaliśmy na pierwszych warsztatach poświęconych adaptacji Procesu F.Kafki. Dopiero się rozgrzewamy, a już było i strasznie, i śmiesznie… Widzimy się za dwa tygodnie!

Monika Ryszawy, polonistka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury