EN

Informacje dla widzów

1. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom i studentom. Legitymację potwierdzającą prawo do ulgi należy okazać przy wejściu do Teatru wraz z biletem.


2. Prosimy o przemyślany zakup biletów, gdyż zwrotów nie przyjmujemy.


3. Prosimy o punktualne przybycie do Teatru. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię.

4. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania spektaklu.


5. W trakcie spektakli obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania i filmowania.


6. Budynek Teatru jest klimatyzowany.
Teatr jest przystosowany do przyjęcia widzów niepełnosprawnych.


7. W pobliżu Teatru znajdują się parkingi.

 
8. W budynku Teatru działa kawiarnia TEATRALNA
 (czynna codziennie w godz. 12.00 – 01.00)


9. W przypadku odwołania spektaklu zwrot pieniędzy za zakupiony bilet odbywa się na podstawie paragonu z kasy fiskalnej dołączanego do biletu. Kasa zwraca pieniądze w ustalonym przez Teatr terminie.


10. Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu przez grupy w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np.: żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne itp).

11. Dla posiadaczy ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, po jej okazaniu oferujemy 30% zniżki na bilety na wszystkie dni z wyjątkiem spektakli granych w piątki i niedziele. Zniżka nie obejmuje premier oraz spektakli gościnnych.

12. Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych po okazaniu legitymacji działacza przysługuje bilet specjalny w cenie 1 zł. Z tej zniżki skorzystać można tylko raz w miesiącu a cena nie dotyczy premier, gościnnych występów oraz spektakli plenerowych.