EN

Informacje dla widzów

1. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26 roku życia. Legitymację potwierdzającą prawo do ulgi należy okazać Obsłudze Teatru przy wejściu do Teatru wraz z biletem. Osoby nie posiadające legitymacji są zobowiązane dopłacić w kasie różnicę w cenie.

2. Prosimy o przemyślany zakup biletów, gdyż zwrotów nie przyjmujemy.

3. Zwroty biletów w systemie sprzedaży online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru. W przypadku zakupu biletu w kasie, zwrot pieniędzy odbywa się na podstawie okazania paragonu z kasy fiskalnej dołączanego do biletu. Kasa zwraca pieniądze w ustalonym przez Teatr terminie.

4. Prosimy o punktualne przybycie do Teatru. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię.

5. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania spektaklu.

6. W trakcie spektakli obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania i filmowania.

7. Budynek Teatru jest klimatyzowany.

8. Teatr jest przystosowany do przyjęcia widzów z niepełnosprawnościami.

9. W pobliżu Teatru znajdują się płatne parkingi.

10. W budynku Teatru działa Kawiarnia Teatralna (czynna codziennie w godz. 12.00 – 01.00)

11. Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu przez grupy w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np.: żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne itp).

12. Dla posiadaczy ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, po jej okazaniu oferujemy 30% zniżki na bilety na wszystkie dni z wyjątkiem spektakli granych w piątki i niedziele. Zniżka nie obejmuje premier oraz spektakli gościnnych. Karta nie obowiązuje przy rezerwacji grupowej (szkolnej).


13. Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych po okazaniu legitymacji działacza przysługuje bilet specjalny w cenie 1 zł. Z tej zniżki skorzystać można tylko raz w miesiącu a cena nie dotyczy premier, gościnnych występów oraz spektakli plenerowych.

14. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu umieszczonego na stronie Teatru. 

Regulamin zakupu biletów

Układ widowni Dużej Sceny