EN

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

W związku z wspólną realizacją Projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne , Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakwie, z siedzibą w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 zawarł Umowę o Partnerstwie z Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie  przy ul Basztowej 22, jako Liderem Projektu. Umowa o Partnerstwie  nr VIII/303/IS/3317/17 została zawarta w dniu 19.12.2017

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji Projektu:


Jako partner w niniejszym projekcie Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wykonuje zamierzenie termomodernizacyjne polegające na poprawie efektywności energetycznej jednego z budynków Teatru. Zabytkowy obiekt Teatru Miniatura(wpisany do rejestru zabytków pod nr A-946)  usytuowany jest w obrębie Starego Miasta przy placu Św. Ducha 2, przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego (od strony wschodniej). Zaprojektowany został przez  Jana Zawiejskiego  i powstał w latach 1891-1893 r. Teatr Miniatura jest obiektem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 1036 m2, , powierzchni okien zewnętrznych ok. 81,00 m2, powierzchni drzwi zewnętrznych równej blisko 21 m2.


Poprzez udział w Projekcie „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” chcemy uzyskać: obniżenie kosztów ogrzewania, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery,  wzrost efektywności energetycznej.


Zaplanowana wymiana  okien z  elementami  konserwacji na spełniające co najmniej wymagania zawarte w WT 01.01.2017r. oraz wymiana drzwi na nowe spełniające warunki WT 01.01.2021r. , zakończyła się w kwietniu 2022r.i została uznana za prawidłowo wykonaną przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.