EN

Program OCHRONA ZABYTKÓW

Od września 2021 roku Teatr rozpoczyna realizację zadania: Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej.

Prace realizowane będą w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 114 501,23 zł, z czego 100 000,00 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu