EN

Program OCHRONA ZABYTKÓW

Od września 2021 roku Teatr rozpoczyna realizację zadania: Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej.

Prace realizowane będą w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 114 501,23 zł, z czego 100 000,00 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra.

 

aktualizacja

 W 2022 roku zrealizowano zadanie pn. Kraków, Teatr im. J. Słowackiego (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej – kontynuacja.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.