EN

Praca

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

 

OFERTY PRACY 

 

   Załączniki:     

1367 23 uchwała ZWM

informacja RODO

Oświadczenia czynności prawne przestępstwo umyślne zakaz pełnienia funkcji pub

Oświadczenie kandydata dot przetwarzania DO oraz wykorzystania wizerunku

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie dot wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej

Pismo w sprawie konkursu Teatru Słowackiego

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju

Oświadczenie Pracowników Teatru  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie:

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu na stanowisko Dyrektora Naczelnego
i Artystycznego Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie, pragniemy jeszcze raz wyrazić pełne poparcie dla kandydatury Krzysztofa Głuchowskiego na to stanowisko.
Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować kierunek w jakim rozwija się Teatr, dalej pod dyrekcją Krzysztofa Głuchowskiego.
Apelujemy do Zarządu Województwa o możliwość spotkania się z każdym z kandydatów na Dużej Scenie Teatru.
Domagamy się aby spotkania miały charakter otwarty, tak aby zarówno pracownicy Teatru, prasa jaki i widzowie, mieli możliwość wzięcia w nich udziału oraz zadania pytań kandydatom.

 

 • 15.06.2023 - Koordynator ds. przeciwdziałania mobbingowi - rekrutacja zakończona
 • 03.04.2023 - Malarz - modelator - rekrutacja zakończona
 • 30.03.2023 - Realizator dźwięku - rekrutacja zakończona
 • 23.01.2023 - Garderobiana - rekrutacja zakończona
 • 15.12.2022 - Montażysta - rekrutacja zakończona
 • 05.10.2022 - Garderobiana - rekrutacja zakończona
 • 29.09.2022 - Akustyk - rekrutacja zakończona
 • 12.09.2022 - Tapicer - rekrutacja zakończona
 • 29.08.2022 - Specjalista ds. Magazynu Środków Inscenizacji - rekrutacja zakończona
 • 15.03.2022 - Referent ds. administracyjno-biurowych - rekrutacja zakończona
 • 15.03.2022 - Portier - rekrutacja zakończona
 • 1.02.2022 - Koordynator Pracy Artystycznej - rekrutacja zakończona
 • 26.01.2022 - Garderobiana / Garderobiany - rekrutacja zakończona
 • 1.12.2021 - Portier - rekrutacja zakończona
 • 17.11.2021 - Magazynier - rekrutacja zakończona
 • 17.11.2021 - Inspicjent - rekrutacja zakończona
 • 6.10.2021 - Specjalista ds. pracowniczych - rekrutacja zakończona
 • 16.06.2021 - Montażysta - rekrutacja zakończona
 • 10.05.2021 - Portier - rekrutacja zakończona
 • 18.05.2021 - Bufetowa - rekrutacja zakończona
 • 23.04.2021 - Zastępca Dyrektora - rekrutacja zakończona
 • 19.03.2021 - Specjalista ds. sprzedaży - rekrutacja zakończona
 • 15.03.2021 - Koordynator ds. edukacji, terapii przez sztukę oraz projektów społecznych  - rekrutacja zakończona
 • 2.03.2021 - Fryzjerka - rekrutacja zakończona
 • 12.02.2021 - Specjalista ds. BHP - rekrutacja zakończona
 • 12.01.2021 - Archiwista - rekrutacja zakończona
 • 4.01.2021 - Akustyk - rekrutacja zakończona
 • 4.01.2021 - Montażysta - rekrutacja zakończona
 • 14.12.2020 - Malarz-modelator - rekrutacja zakończona
 • 14.12.2020 - Pracownik administracyjno-biurowy - rekrutacja zakończona
 • 7.12.2020 - Portier - rekrutacja zakończona
 • 1.12.2020 - Bufetowa - rekrutacja zakończona
 • 25.11.2020 - Specjalista ds. finansowo - księgowych - rekrutacja zakończona
 • 16.10.2020 - Specjalista ds. BHP - rekrutacja zakończona
 • 9.10.2020 - Elektryk - rekrutacja zakończona
 • 1.10.2020 - Kasjer - rekrutacja zakończona
 • 21.09.2020 - Montażysta - rekrutacja zakończona
 • 10.08.2020 - Główny Księgowy - rekrutacja zakończona
 • 28.07.2020 - Bufetowa - rekrutacja zakończona
 • 28.01.2020 - Montażysta - rekrutacja zakończona
Oferujemy: 
 • pracę w prestiżowej instytucji
 • umowę o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • przyjazną atmosferę

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji;
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.