EN

Zamówienia publiczne, ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami, oraz ogłoszeniami nt. zamówień publicznych udzielanych przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 

 

 

26.04.2024 - Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2024 nr  2024/ /BZP 00046163/03/P - pełna treść w załączeniu.

 

2.02.2024 - Treść komunikatu: „ Aktualizacja Planu postępowań Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na rok 2024 opublikowany w BZP pod nr 2024/BZP 00046163/02/P w dniu 02.02.2024r.-   załączenia 1 plik

 

23.01.2024 -  Zapytania Wykonawców wraz wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest : dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych.  Szczegóły>>

 

17.01.2024 - Plan postępowań Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na rok 2024 opublikowany w BZP pod nr 2024/BZP 00046163/01/P w dniu 17.01.2024r.- w załączeniu.

 

17.01.2024 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, zgodnie z załączoną listą asortymentu. Szczegóły ogłoszenia>>  Załącznik nr 1>> Załącznik nr 2>>

 

5.01.2024 - Procedura powtórzona, NOWY termin składania ofert 

Ogłoszenie o najmie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w obiekcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wynajmie lokal użytkowy przeznaczony na dz. gastronomiczną o pow. 200,74 m2 – budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12, poziom parteru.
W załączeniu Istotne warunki postępowania przetargowego prowadzonego na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym, którego przedmiotem jest wybór Najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w obiekcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Istotne warunki dotyczące ogłoszenia>>

 

OGŁOSZENIA

 

1.03.2024 - Karty sportowe dla pracowników z dostępem do obiektów sportowych na terenie całej Polski opis zamówienia>>

27.12.2023 - Usługa prania chemicznego kostiumów i elementów scenograficznych stanowiących własność Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Szczegóły ogłoszenia>> Szczegóły oferty>>

27.12.2023 - Nadzór i konserwacja oraz utrzymania  w ciągłej  sprawności technicznej urządzeń wymienionych poniżej: 1.Zapadnia fosy orkiestrowej z wózkiem znajdująca się na Dużej Scenie Teatru; 2. Zapadnie sceniczne szt. 1 zainstalowane w podłodze Dużej Sceny Teatru; 3. Dźwig towarowy w budynku Miniatury; 4. Wyciąg linowy do żyrandola nad widownią znajdujący się na kopule Teatru; 5. Kurtyna Siemiradzkiego; 6. Kurtyna Wyspiańskiego; 7. Kurtyna sceny. Szczegóły ogłoszenia>>

27.12.2023 - Wykonanie konserwacji dźwigu towarowo-osobowego przeznaczonego do transportu dekoracji o udźwigu 1500 kg. Szczegóły ogłoszenia>>

27.12.2023 - Wykonywanie konserwacji dźwigu osobowego z pośrednim napędem elektrohydraulicznym oraz dźwigu schodowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły ogłoszenia>>

27.12.2023 - Świadczenie usług transportowych na terenie miasta Krakowa samochodami o wymiarach przestrzeni ładunkowej: długość od 7,2m do 8,2m, i szerokości 2,45m,wysokość od 2,2m do 2,5m,  wyposażonymi w windę załadunkową. Szczegóły ogłoszenia>>

 

 21.12.2023 - Wykonanie efektów kaskaderskich polegających na opuszczaniu aktorów ( 4 osoby) podczas spektakli i prób „ 1989”. Szczegóły>>

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2.02.2024 - Treść komunikatu: „ Aktualizacja Planu postępowań Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na rok 2024 opublikowany w BZP pod nr 2024/BZP 00046163/02/P w dniu 02.02.2024r.- w załączeniu.”  załączenia 1 plik

 

21.12.2023 - Treść komunikatu: „Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: utrzymanie w ruchu  w trakcie trwania umowy  systemu  centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1,2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3  i ul. Półłanki 27c- treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu)”. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

19.12.2023 - Usługa administrowania siecią komputerową Teatru (Budynek Główny Teatru pl. Św. Ducha 1, budynek Miniatura pl. Św. Ducha 2, Budynek Administracji pl. Św. Ducha 4, budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 oraz budynku Domu Rzemiosł Teatralnych przy ul. Radziwiłłowskiej 3). Szczegóły ogłoszenia>>
19.12.2023 - Dostęp do sieci Internet oraz dzierżawa połączeń światłowodowych. Szczegóły ogłoszenia>>
19.12.2023  - 1. Serwisowania wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Zleceniodawcy tj. Budynek Główny Pl. Św. Ducha 1, Budynek Miniatura Pl. Św. Ducha 2 i Budynek Administracji Pl. Św. Ducha 4, ul. oraz sieci telefonicznej w obiekcie Domu Rzemiosł Teatralnych ul. Radziwiłłowska 3 i w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12. 
2. Konserwacji monitoringu wizyjnego obiektów: Budynek Główny pl. Św. Ducha 1, Budynek Administracji pl. Św. Ducha 4, Domu Rzemiosł Teatralnych ul. Radziwiłłowska 3 oraz budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki ul. Rajska 12
3. Konserwacji systemu antywłamaniowego w Budynek Główny pl. Św. Ducha 1 oraz budynku Administracji, pl. Św. Ducha 4.  Szczegóły ogłoszenia>>

17.11.2023

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2023 nr 2023/BZP 00063468/07/P - pełna treść w załączeniu. 

12.09.2023

Komunikat

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2023 nr 2023/BZP 00063468/05/P - pełna treść w załączeniu.

 

18.08.2023

Komunikat

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2023 nr 2023/BZP 00063468/04/P - pełna treść w załączeniu.

 

4.07.2023

Komunikat

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2023 nr 2023/BZP 00063468/03/P- pełna treść w załączeniu.

 

31.03.2023
Komunikat

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2023 nr 2023/BZP 00063468/02/P - pełna treść w załączeniu.

1.03.2023
Zaproszenie do składania  ofert na wykonanie zamówienia pn.:
karty sportowe dla pracowników z dostępem do obiektów sportowych na terenie całej Polski

Treść ogłoszenia w załączniku>>

17.02.2023
Komunikat

Ogłoszenie o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest:  wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4, opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 17.02.2023r. pod numerem : 023/BZP 00099545/01 - treść ogłoszenia w załączeniu.

27.01.2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2023 nr 2023/BZP 00063468/01/P- pełna treść w załączeniu.

19.01.2023
Zawiadomienie o wyniku postepowania, którego przedmiotem jest  wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4  -DAM.282.6.22

: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda – Członek Konsorcjum, za kwotę brutto 6 044 171,70 zł –pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

12.01.2023
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 12.01.2023r. pod nr 2023/BZP 00028530/01– Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia- wszelkie informacje dot. przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b63c1269-9281-11ed-94da-6ae0fe5e7159

10.01.2023
Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postepowania(unieważnieniu) prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  (CPV 90910000-9), znak DAM.282.1.23 opublikowane w dniu 10.01.2023r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr”- treść ogłoszenia w załączeniu.

3.01.2023
Komunikat

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 03.01.2023r. pod numerem   2023/BZP 00006269/01- przedmiot zamówienia: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)”

Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-7b6be8f5-8b4f-11ed-b4ea-f64d350121d2.

22.12.2022
Ogłoszenie/zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:


utrzymanie w ruchu  w trakcie trwania umowy  systemu  centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru  im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1,2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3  i ul. Półłanki 27c- treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.


15.12.2022
Komunikat

Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 –DAM.282.6.22,  informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to:  6 045 204,00 brutto,

2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 34 – 300 Żywiec, os. Parkowe 3/30,

2. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – Lider Konsorcjum , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – Członek Konsorcjum

3. Konsorcjum firm MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce- Lider Konsorcjum, Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów, Partner Konsorcjum

3) ceny ofert (brutto):

1. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 34 – 300 Żywiec, os. Parkowe 3/30-  6 269 310,01 zł

2. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – Lider Konsorcjum , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – Członek Konsorcjum- 6 044 171,70 zł

3. Konsorcjum firm MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce- Lider Konsorcjum, Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów, Partner Konsorcjum- 7 029 450,00 zł.

14.12.2022
Komunikat

Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4, znak DAM.282.6.22, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 6 045 204,00zł brutto.

12.12.2022
Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego- DAM.282.6.22

W postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4, Zamawiający przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego- pełna treść dokumentu w załączeniu.

7.12.2022
Modyfikacja SWZ- postępowanie DAM.282.6.22

MODYFIKACJA SWZ w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - pełna treść modyfikacji w załączeniu.

 

30.11.2022
Komunikat

Treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz modyfikacja SWZ - postępowanie na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4(DAM.282.6.22) - plik w załączeniu


16.11.2022
Komunikat

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 16.11.2022r. pod numerem  2022/BZP 00442337/01- przedmiot zamówienia: Roboty budowlane „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4”

Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu. 

Identyfikator postępowania miniPortal: 475ac38c-339f-465e-8e20-4fc1b0e7296b

Dokumentacja techniczna- Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami , ze względu na dużą objętość, znajduje się do pobrania pod linkiem: https://teatr.slowacki.krakow.pl/budynekadministracja/


2.11.2022
Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu multimedialnego  na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3)-DAM.282.4.22

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na dostawę sprzętu multimedialnego  na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3), znak DAM.282.4.22, na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy PZP unieważnia postępowanie pełna treść Informacji o wyniku postępowania w załączeniu.

28.10.2022
Komunikat

Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3), informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 661 371,00zł brutto,

2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

1. TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań,

2. LEDLIVE Sp. z o.o.,Ul. Kwiatkowskiego 9,37-450 Stalowa Wola

3) ceny ofert (brutto):

1. TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań - cena oferty: 606 980,40 zł

2. LEDLIVE Sp. z o.o.,Ul. Kwiatkowskiego 9,37-450 Stalowa Wola - cena oferty: 937 958,95 zł.

 

27.10.2022
Komunikat
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3), znak DAM.282.4.22, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 661 371,00 zł brutto.

 

26.10.2022
Komunikat
„Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu multimedialnego  na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3), na mocy  art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych z póżn.zm. przekazuje
w załączeniu treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.”

 

25.10.2022
Komunikat

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru (CPV 32000000-3), na mocy art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych z póżn.zm. przekazuje w załączeniu treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.”

20.10.2022
Komunikat

Aktualizacja Planu postępowań na rok 2022 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowana w dniu 20.10.2022 w Biuletynie Zamówień publicznych  pod nr 2022/BZP 00035514/03/P. - pełna treść zaktualizowanego Planu postępowań w załączeniu.

20.10.2022
Komunikat

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 20.10.2022r. pod numerem  2022/BZP 00402836/01 - przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby mappingu oraz systemu informacji wizualnej dla obiektów Teatru(CPV 32000000-3)-Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu.

Link do postępowania miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92710c2c-c076-4132-ac7e-ad8c1a41a275 

Identyfikator postępowania miniPortal: 92710c2c-c076-4132-ac7e-ad8c1a41a275

1.08.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- postępowanie DAM.282.3.22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski kamiennych rzeźb fasady frontowej zachodniej Budynku Głównego Teatru przy pl. Św. Ducha 1 (CPV 45453000-7) – pełna treść zawiadomienia w załączeniu

 

28.06.2022
Komunikat

Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Remont konserwatorski kamiennych rzeźb fasady frontowej zachodniej

Budynku Głównego Teatru przy pl. Św. Ducha 1 – CPV 45453000-7, informuje, iż:

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 345 789,51 zł brutto,
 

2) W terminie wpłynęły cztery oferty od następujących Wykonawców:

1. Wojciech Kwiatek Belle Arti, os. J.Strusia 10/72, 31-808 Kraków

2. WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak S.C., 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/5,

3. Secco Krzysztof Opiłło ul. Obozowa 45F/10, 30-383 Kraków,

4. GEMSTONE Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów

 

3) ceny ofert (brutto):

1. Wojciech Kwiatek Belle Arti, os. J.Strusia 10/72, 31-808 Kraków- cena oferty: 227 550,00 zl

2. WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak S.C., 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/5- cena oferty: 394 999,91 zł,

3. Secco Krzysztof Opiłło ul. Obozowa 45F/10, 30-383 Kraków- 287 923,85 zł

4. GEMSTONE Sp. z o.o., ul. Warzywna 24, 35-310 Rzeszów- 274 685,33 zł.


27.06.2022
Komunikat

Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski kamiennych rzeźb fasady frontowej zachodniej

Budynku Głównego Teatru przy pl. Św. Ducha 1 – CPV 45453000-7, znak DAM.282.3.22, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 345 789,51 zł brutto.

23.06.2022
Treść zapytań o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego- DAM.282.3.22

Zamawiający przekazuje w załączeniu Treść zapytań o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, bez możliwości prowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski kamiennych rzeźb fasady frontowej zachodniej Budynku Głównego Teatru przy pl. Św. Ducha 1 (CPV 45453000-7).


14.06.2022
Komunikat 1

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 14.06.2022r. pod numerem  2022/BZP 00209343/01 - przedmiot zamówienia: Remont konserwatorski kamiennych rzeźb fasady frontowej zachodniej Budynku Głównego Teatru przy pl. Św. Ducha 1

(CPV 45453000-7)- Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu.

Link do postępowania miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04ec6f85-c62f-4640-9054-7bd1ce646610

Identyfikator postępowania miniPortal: 04ec6f85-c62f-4640-9054-7bd1ce646610

Dokumentacja projektowo-techniczna, ze względu na dużą objętość, znajduje się do pobrania pod linkiem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/konserwacjarzezb/

14.06.2022
Komunikat 2

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 opublikowana w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 14.06.2022r pod nr 2022/BZP 00035514/02/P. Do pobrania w załączeniu >>


11.04.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DAM.282.2.22

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. którego przedmiotem jest Remont i przebudowę podłóg drewnianych pomieszczeń Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną CPV: 45432000-4, 45331200-8, 45310000-3, na podstawie art. 253 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez WM Renowacje, Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak S.C., ul. Grzegórzecka 69/5, 31-559 Kraków –pełna treść zawiadomienia w załączeniu.

9.03.2022
Komunikat
Informacja z otwarcia ofert- postępowanie DAM.282.2.22
„Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Remont i przebudowa podłóg drewnianych pomieszczeń Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną CPV: 45432000-4, 45331200-8, 45310000-3, informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 1 141 703,22 zł brutto,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

1. WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak S.C., 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/5,
2. IMPULS Contractor Sp. z o.o. Sp. k., 30-348 Kraków, ul. Drukarska 7/49

3) ceny ofert (brutto):

1.WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak S.C., 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/5, cena oferty brutto: 1.388.000,00 zł.
2. IMPULS Contractor Sp. z o.o. Sp. k., 30-348 Kraków, ul. Drukarska 7/49, cena oferty brutto: 1 930 958,02 zł.

8.03.2022
Komunikat
„Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: Remont i przebudowa podłóg drewnianych pomieszczeń Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną CPV: 45432000-4, 45331200-8, 45310000-3, znak DAM.282.2.22, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 1 141 703,22 zł brutto.”

23.02.2022
Komunikat
„Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 23.02.2022r. pod numerem 2022/BZP 00066476/01- przedmiot zamówienia: Remont i przebudowa podłóg drewnianych pomieszczeń Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną CPV: 45432000-4, 45331200-8, 45310000-3 - Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu >.

Link do postepowania miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea6ebc7a-a641-4b48-8a31-34a687ef7e07 

Identyfikator postępowania miniPortal: ea6ebc7a-a641-4b48-8a31-34a687ef7e07

Dokumentacja projektowo-techniczna, ze względu na dużą objętość, znajduje się do pobrania pod linkiem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/wymianapodlog/


10.02.2022
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na obsługę widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) zgodnie z art. 253 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Andrzej Sukiennik; Firma Kuluar, ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu >4.02.2022
Komunikat
Informacja z otwarcia ofert- postępowanie DAM.282.1.22
„Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3),znak DAM.282.1.22, informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 834 678,00 zł brutto,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:

1.Firma Kuluar Andrzej Sukiennik ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki
3) ceny ofert (brutto):

1. Firma Kuluar Andrzej Sukiennik ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki cena brutto: 828 036,00 zł.”3.02.2022 r.
Komunikat
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: Obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3), znak DAM.282.1.22, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 834 678 zł brutto.26.01.2022
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26.01.2021 r. pod numerem 2022/BZP 00036166/01, przedmiot zamówienia: Obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) - Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu >
Identyfikator postępowania miniPortal: da2dcac2-8562-488c-8fe2-c3346de21de2


26.01.2022
Komunikat
Plan postępowań na rok 2022 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowany w dniu 26.01.2022r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2022/BZP 00035514/01/P - pełna treść Planu postępowań w załączeniu >14.01.2022
Ogłoszenie
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Usługa uzupełniającej obsługi technicznej sceny dla celów realizacji wybranych zadań własnych zamawiającego (przedsięwzięć teatralnych oraz innych form aktywności) w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w tym w Małopolskim Ogrodzie Sztuki ul. Rajska 12, Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3 oraz odbywających się poza obiektami Teatru tj. plenerowych, obejmującej: montaż i zmiany dekoracji. Opis zamówienia >5.01.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DAM.282.5.21
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na obsługę widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3), na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy PZP unieważnia postępowanie.
Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania znajduje się w załączeniu >

5.01.2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postepowanie DAM.282.6.21
Treść: Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), na podstawie art. 253 ustawy PZP informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum firm: DC System Sp. z o. o. ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, Impel System Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław i Impel Facility Services Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu >


 

4.01.2022
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia: usługa uzupełniającej kompleksowej obsługi technicznej sceny dla celów realizacji wybranych zadań własnych zamawiającego (przedsięwzięć teatralnych oraz innych form aktywności) w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w tym w Małopolskim Ogrodzie Sztuki ul. Rajska 12, Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3 oraz odbywających się poza obiektami Teatru tj. plenerowych, obejmującej: montaż i zmiany dekoracji, obsługę dźwiękową i oświetleniową przedstawienia oraz obsługę garderoby i obsługę multimedialną,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku >

22.12.2021
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha1,2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3 i ul. Półłanki 27c, udzielanym w trybie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.- treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu >


22.12.2021
Ogłoszenie
Tytuł – Informacja z otwarcia ofert- postępowanie DAM.282.5.21
„Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3),znak DAM.282.5.21, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 834 678,00 zł brutto,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:

1. Andrzej Sukiennik; Firma Kuluar ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki
3) ceny ofert (brutto):
1. Firma Kuluar ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki cena brutto: 944 000,40 zł.”21.12.2021
Komunikat 2
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), znak DAM.282.6.21, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 1 084 860,00 zł brutto.21.12.2021
Komunikat 1
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: Obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3), znak DAM.282.5.21, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 834 678 zł brutto.

 

20.12.2021
Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ- DAM.282.6.21
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), zgodnie z zapisami art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. z poźn. zm., przekazuje w załączeniu wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wyraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Załącznik >15.12.2021
Ogłoszenie 2
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00316294/01, przedmiot zamówienia: Obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) - Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu. Identyfikator postępowania miniPortal: 456f786a-0429-406d-9a89-faa0abeb9410. Załączniki >15.12.2021
Ogłoszenie 1
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00317403/01, przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) - Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu. Identyfikator postępowania miniPortal: b12c35f6-ee04-45f1-a245-f08a5671e39d. Załączniki >

2.12.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2021r. pod numerem 2021/S 234-615178 - treść ogłoszenia w załączeniu >


21.10.2021
Komunikat
Aktualizacja Planu postępowań na rok 2021 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowana w dniu 21.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00004247/04/P - pełna treść zaktualizowanego Planu postępowań w załączeniu >

17.09.2021
Komunikat
„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków- Śródmieście (nr rej. zabytków A-946) - CPV 45421100-5, 44220000-8 - treść zawiadomienia w załączeniu >9.09.2021
Sprostowanie
Sprostowanie przekazanej w dniu 8 września 2021r. informacji o rozstrzygnięciu postępowania DAM.282.3.21- pełna treść sprostowania w załączeniu >8.09.2021
Komunikat
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży Teatru Miniatura przy pl. Św. Ducha 2 (nr rej. zabytków A-946) – CPV 45453000-7 - treść zawiadomienia w załączeniu >13.08.201
Komunikat
Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży Teatru Miniatura przy pl. Św. Ducha 2 (nr rej. zabytków A-946) – CPV 45453000-7,znak DAM.282.3.21, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 553 281,33 zł brutto,
2) W terminie wpłynęły cztery oferty od następujących Wykonawców:

1. Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak, ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków
2. Firma Budowlano-Konserwatorska ESKA Karolina Słapak, ul. Torfowa 6, 30-384 Kraków
3. DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. J., ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków
4. ANTIS Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Rafał Ćwięczek, Al.Beliny Prażmowskiego 69/1, 31-514 Kraków

3) ceny ofert (brutto):
1. Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak, ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków, cena: 548.240,28 zł
2. Firma Budowlano-Konserwatorska ESKA Karolina Słapak, ul. Torfowa 6, 30-384 Kraków, cena 728 310,39 zł
3. DES Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. J. ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków, cena: 653 784,00 zł
4. ANTIS Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Rafał Ćwięczek, Al.Beliny Prażmowskiego 69/1, 31-514 Kraków, cena: 780 711,77 zł.

 

12.08.2021
Komunikat
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży Teatru Miniatura przy pl. Św. Ducha 2 (nr rej. zabytków A-946) – CPV 45453000-7, znak DAM.282.3.20, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 553 281,33 zł brutto.30.07.2021
Ogłoszenie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / wyniku postępowania, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, opublikowane w DUUE w dniu 30.07.2021 r. pod nr 2021/S 146-386897 - treść ogłoszenia w załączeniu >

 

29.07.2021
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 29.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00131011/01- przedmiot zamówienia: Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży Teatru Miniatura przy pl. Św. Ducha 2 (nr rej. zabytków A-946) – CPV 45453000-7- Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu. Identyfikator postępowania miniPortal: 9ac83699-5edb-4c29-993a-d862829e7ff0. Dokumentacja projektowo-techniczna, ze względu na dużą objętość, znajduje się do pobrania pod linkiem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/elewacjaminiatura/ 28.07.2021
Komunikat 2

Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków- Śródmieście (nr rej. zabytków A-946)- CPV 45421100-5, 44220000-8, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak DAM.282.2.21, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 433 079,84 zł zł brutto,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Montażowe „MIDREW II” Paweł Michura, 34-800 Limanowa, Młynne 101,
2. Serenissima Sp. z o.o. ul. Rozbrat 32 lok.10, 00-429 Warszawa


3) ceny ofert (brutto):
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Montażowe „MIDREW II” Paweł Michura, 34-800 Limanowa, Młynne 101, cena: 565 180,15 zł
2. Serenissima Sp. z o.o. ul. Rozbrat 32 lok.10, 00-429 Warszawa, cena 428 557,29 zł 

28.07.2021
Komunikat 1
Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków- Śródmieście (nr rej. zabytków A-946)- CPV 45421100-5, 44220000-8, znak DAM.282.2.20, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 433 079,84 zł brutto.14.07.2021
Komunikat
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114699/01 z dnia 2021-07-14 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków - Śródmieście (nr rej. zabytków A-946) - CPV 45421100-5, 44220000-8- treść ogłoszenia, treść modyfikacji wraz z załącznikami w załączeniu >14.07.2021
Komunikat
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114699/01 z dnia 2021-07-14 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków - Śródmieście (nr rej. zabytków A-946) - CPV 45421100-5, 44220000-8- treść ogłoszenia, treść modyfikacji wraz z załącznikami w załączeniu >14.07.2021
Komunikat
Zamawiający – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie informuje, iż działając na podstawie art. 255 pkt 2) Pzp unieważnia postępowania na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ogłoszonego w TED w dniu 21.04.2021 r. pod nr 2021/S 077-196485, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania w załączeniu >13.07.2021
Komunikat
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 13.07.2021r. pod numerem 2021/BZP 00112680/01- przedmiot zamówienia: Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściową wymianą i odtworzeniem w budynku Teatru „Miniatura” przy pl. Św. Ducha 2 w Krakowie, dz. nr 65, obr. 1 Kraków- Śródmieście (nr rej. zabytków A-946) - CPV 45421100-5, 44220000-8- Treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami w załączeniu >

Identyfikator postępowania miniPortal: 7e41df2e-ccc1-4c0e-ad53-504acc83fd6e.

Dokumentacja projektowo-techniczna, ze względu na dużą objętość, znajduje się do pobrania pod linkiem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/stolarkaminiatura/  

12.07.2021
Komunikat
Aktualizacja Planu postępowań na rok 2021 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowana w dniu 12.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00004247/03/P - pełna treść zaktualizowanego Planu postępowań w załączeniu >1.06.2021
Komunikat 2
Na mocy art. 222 ust. 1 pkt 5) Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie CPV: 39111200-5, 39110000-6) , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak DAM.282.1.21, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 179 806,00 zł brutto,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:

1. TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa,
2. Megan Seating Marcin Grzędzicki, Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
3. Nowy Styl Sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno,

3) ceny ofert (brutto):

1. TRONUS Polska Sp. z o.o. , ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa: 1 178 893,50 zł,
2. Megan Seating Marcin Grzędzicki, Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: 1 969 998,75 zł,
3. Nowy Styl Sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno: 1 880 798,00 zł1.06.2021
Komunikat 1
Zgodnie z art. 222.1.4. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie CPV: 39111200-5, 39110000-6, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak DAM.282.1.20, informuje, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 179 806,00 zł brutto.

 

18.05.2021
Ogłoszenie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 18.05.2021 w DUUE pod nr 2021/S 095-249401 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie- treść ogłoszenia w załączeniu >13.05.2021
Komunikat
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 39111200-5, 39110000-6), przekazuje w załączeniu zadane zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego oraz modyfikację SWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.06.2021 r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Stosowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert został również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu - formularz przekazania zmiany do DUUP w załączeniu >21.04.2021
Komunikat
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 077-196485 w dniu 21.04.2021 r. - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >31.03.2021
Komunikat
Aktualizacja Planu postępowań na rok 2021 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowana w dniu 29.03.2021r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00004247/02/P - pełna treść zaktualizowanego Planu postępowań w załączeniu >29.01.2021
Komunikat
Plan postępowań na rok 2021 Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowany w dniu 29.01.2021r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00004247/01/P- pełna treść Planu postępowań w załączeniu >22.01.2021
Zawiadomienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie- DAM-282-5/20

Zamawiający – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie informuje, na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 11.01.2021 r., że ogłoszenie opublikowane w TED w dniu 05.01.2021 r. o nr 2021/S 002-002444 na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu >>7.01.2021
Komunikat
Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
(CPV: 39111200-5, 39110000-6) – treść modyfikacji w załączeniu >>5.01.2021
Komunikat
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 002-002444 w dniu 05.01.2021 r. - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >>22.12.2020
Zawiadomienie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - treść zawiadomienia w załączeniu >>16.12.2020
Ogłoszenie
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha 1,2,4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3 i ul. Półłanki 27c – treść Ogłoszenia oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w załączeniu >>24.11.2020
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie CPV: 39111200-5, 39110000-6) , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak DAM-282-2/20, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 179 806,00 zł brutto,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:

1. TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa,
2. Megan Seating Marcin Grzędzicki, Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,
3. Nowy Styl Sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno,

3) ceny ofert (brutto):

1.TRONUS Polska Sp. z o.o. , ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa: 1 133 073,54 zł,
2. Megan Seating Marcin Grzędzicki, Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: 2 242 413,00 zł,
3. Nowy Styl Sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno: 1 765 050,00 zł,

okres gwarancji:
1.TRONUS Polska Sp. z o.o. , ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa:60 miesięcy okres gwarancji,
2. Megan Seating Marcin Grzędzicki, Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska: 60 miesięcy okres gwarancji,
3. Nowy Styl Sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno: 61 miesięcy okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2021r., termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu we właściwej formie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.”

 

17.11.2020 r.
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w postępowaniu Dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2020r. pod nr 2020/S 224-550578 - treść ogłoszenia w załączeniu >

12.11.2020 r.
Komunikat
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 39111200-5, 39110000-6), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.11.2020r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Stosowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert został również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu-formularz przekazania zmiany do DUUP w załączeniu >9.11.2020 r.
Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- postępowanie DAM-282-3/20
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego modernizacji elementów konstrukcji i dolnej mechaniki sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 71221000-3), na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Manufaktura Technologiczna sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno - treść zawiadomienia w załączeniu >2.11.2020 r.
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego modernizacji elementów konstrukcji i dolnej mechaniki sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 71221000-3) znak DAM-282-3/20, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 184 500 zł brutto,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:
1. Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
3) ceny oferty (brutto): 169 740,00 zł, okres gwarancji:36 miesięcy rękojmia

Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2020 r., termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

27.10.2020 r.
Ogłoszenie nr 2
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 39111200-5, 39110000-6), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. Załącznik >27.10.2020
Ogłoszenie 1
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego modernizacji elementów konstrukcji i dolnej mechaniki sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 71221000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu treść zadanych zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego oraz dokonanej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z treścią ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2020r. pod numerem 540211884-N-2020. Załączniki >21.10.2020
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego modernizacji elementów konstrukcji i dolnej mechaniki sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 71221000-3), opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2020 pod nr 600078-N-2020- treść ogłoszenia, treść SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu >13.10.2020
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 199-481929 w dniu 13.10.2020 r. (ID postępowania w miniPortalu: 5ce048a0-8157-4a1a-a149-90f29362aeb3, klucz publiczny w załączeniu ) - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >21.07.2020
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: utrzymanie w ruchu w trakcie trwania umowy systemu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i hydroforni w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie położonych przy pl. Św. Ducha 1, 2, 4, ul. Rajska 12, ul. Radziwiłłowska 3 i ul. Półłanki 27c - treść ogłoszenia, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy w załączeniu >

 

21.02.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DAM-282-1/20
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Konsorcjum DC System Sp. z o.o. ul. Marsa 56A, 04-242 Warszawa-lider, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu >

 

20.02.2020
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

(CPV 90910000-9)– znak DAM-282-1/20, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 1 018 015,65 zł brutto,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:
1. PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

2. DC System Sp. z o.o. ul. Marsa 56A, 04-242 Warszawa-lider, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

3) ceny oferty (brutto), okres gwarancji:
1. PROMOS Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków, cena brutto: 1 130 758,68 zł, okres gwarancji : nie dotyczy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 marca 2020r. (zgodnie z SIWZ),termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ),

2. DC System Sp. z o.o. ul. Marsa 56A, 04-242 Warszawa-lider, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, cena brutto: 989 335,20 zł, Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 marca 2020r. (zgodnie z SIWZ),termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

18.02.2020
Informacja DAM-282-1/20
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9). Zamawiający informuje, iż w pkt. XII.6. SIWZ omyłkowo pojawił się rok 2019 (dotyczy opisu koperty), chodzi oczywiście o rok 2020.12.02.2020
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2020 pod nr 511923-N-2020- treść ogłoszenia, treść SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu >

 

16.01.2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020
Zgodnie z dyspozycją zamieszczoną w art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w załączeniu zamieszcza: „Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020”

 

20.12.2019
Zawiadomienie o wyborze
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

18.12.2019
Informacja
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) – znak DAM-282-10/19, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 766 068,60 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:
1. Andrzej Sukiennik Firma KULUAR, Ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki

3) ceny oferty (brutto), okres gwarancji:
1. Andrzej Sukiennik Firma KULUAR, Ul. Krakowskie Przedmieście 43T/2, 32-087 Zielonki, cena brutto: 761 739,00 zł, okres gwarancji : nie dotyczy
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020r. (zgodnie z SIWZ),termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

10.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: obsługa widowni teatralnej i szatni podczas spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 98390000-3) opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 633964-N-2019 w dniu 2019-12-10 r. – treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu >

 

11.10.2019
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) znak DAM-282-7/19.
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) znak DAM-282-7/19, na mocy art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., dokonuje odrzucenia oferty Wykonawcy ELWOLIGHT Technologie sceniczne Piotr Wojtas, os. II Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków, ze względu na to, ze jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pełna treść zawiadomienia w załączeniu >11.09.2019
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) – znak DAM-282-7/19, informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 4 775 564,11 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy:
1. ELWOLIGHT TECHNOLOGIE SCENICZNE Piotr Wojtas, OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO 28A/2, 31-869 KRAKÓW
3) ceny oferty (brutto), okres gwarancji:
1. ELWOLIGHT TECHNOLOGIE SCENICZNE Piotr Wojtas, OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO 28A/2,
31-869 KRAKÓW, cena brutto: 4 777 529,52 zł, okres gwarancji : 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2019r.(zgodnie z SIWZ),termin płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

30.08.2019
Komunikat
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej(CPV 32000000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu>

 

26.08.2019
Komunikat
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) – znak DAM-282-7/19 – na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych" dokonuje modyfikacji treści "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" oraz ogłoszenia o zamówieniu w sposób opisany w załączonym piśmie oraz przekazanym w dniu 26.08.2019r. do publikacji w DUUP ogłoszeniu: Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- treść dokumentów w załączeniu wraz ze zaktualizowanymi załącznikami do SIWZ tj. Zał. 2a do SIWZ oraz zał. nr 7a do SIWZ."

 

7.08.2019
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 931 068,18 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:
1. Group AV sp. z o.o., Ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa
2. POKE YOKE Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice

3) ceny oferty (brutto), okres gwarancji:

1. Group AV sp. z o.o., Ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa, cena brutto: 963 733,29 zł, okres gwarancji : 36 miesięcy
2. POKE YOKE Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice – cena brutto: 1 085 551,01 zł, okres gwarancji : 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 7 października 2019r. (zgodnie z SIWZ),termin płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

6.08.2019
Komunikat
Zamawiający informuje, iż postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) opublikowane w DUUE w dniu 05.08.2019r. pod numerem 2019/S 149-366616, posiada identyfikator postępowania (miniPortal): 0672017a-b7fb-461a-8ce5-21a8c4666e8d.
Klucz publiczny został udostępniony wraz z dokumentacją przetargową pod adresem http://teatr.slowacki.krakow.pl/modernizacjaminiatury/

 

5.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9) opublikowane w DUUE w dniu 05.08.2019r. pod numerem 2019/S 149-366616.
Ze względu na dużą objętość dokumentacji przetargowej, całość dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/modernizacjaminiatury/

 

31.07.2019
Zapytanie Wykonawcy do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3) - DAM-282-6/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytanie do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. Załącznik do pobrania >30.07.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6).
Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6). Załącznik do pobrania >
29.07.2019
Poprawa omyłki pisarskiej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3) - DAM-282-6/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), informuje, iż w wyjaśnieniu nr 3 Zamawiającego z dnia 22.07.2019 r. pojawiła się oczywista omyłka pisarska - właściwa treść przedmiotowego wyjaśnienia w załączeniu >

 

22.07.2019
Treść zapytań Wykonawców do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ- postępowanie DAM-282-6/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.
W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy PZP modyfikuje przedmiot zamówienia w sposób opisany w odpowiedziach, poprzez dopuszczenie rozwiązań spełniających szersze parametry wskazane w odpowiedziach.

W związku z dokonaną modyfikacją ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert – nowy termin składania ofert to 7 sierpnia 2019 r. godz. 12.00, nowy termin otwarcia ofert to 7 sierpnia 2019 r. godz. 12:15. Sposób i miejsce złożenia oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z dokonaną modyfikacją i zmianą terminu składania oraz otwarcia ofert, Zamawiający modyfikuje wskazany w pkt. V SIWZ Termin wykonania zamówienia w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 7 października 2019 r.” Zmodyfikowany zostaje także § 2 ust. 1 (Termin i miejsce realizacji) załącznika 6a do SIWZ (Projekt umowy), w ten sposób, że punkt otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z § 1
ust. 1, w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 07.10.2019 r.”

Treść zapytań wykonawcy do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiające, pełna treść modyfikacji SIWZ oraz Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane do publikacji w DUUP w załączeniu >16.07.2019
Treść zapytań do SIWZ wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3)
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - treść pisma w załączeniu >

 

11.07.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DAM-282-5/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu >5.07.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6), informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 913 521,91 zł brutto;
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy:
Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki;
3) cena oferty (brutto) od Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki: 3 309 302,70 zł brutto;
4) termin wykonania zamówienia: termin realizacji zamówienia: do 25 września 2019 r. (zgodnie z SIWZ);
5) okres gwarancji: Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki – 48 miesięcy;
6) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

2.07.2019
Ogłoszenie
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawia omyłkę:

1) w V. SIWZ (Termin wykonania zamówienia) w ten sposób, że punkt otrzymuje brzmienie:
„V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30 września 2019 r.”

2) w załączniku 6 a do SIWZ (Projekt umowy), § 2 ust. 1 (Termin i miejsce realizacji) w ten sposób, że punkt otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z § 1
ust. 1, w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30.09.2019 r.”

Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DUUE pod nr 2019/S 123-299782 w sekcjach II.2.7) oraz III.2.2) wskazano prawidłowe informacje co do terminu realizacji przedmiotowego zamówienia – treść pisma w załączeniu >

 

28.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 123-299782 w dniu 28.06.2019 r. (ID postępowania w miniPortalu: dca7b0ae-b0e4-4522-9bf3-65440a679f58 ) - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >

 

24.06.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 3 198 320,16 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa

3) ceny oferty (brutto):
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 2 952 292,14 zł
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 809 991,64 zł
termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 9 lipca 2019r., do 30 września 2020 r. (zgodnie z SIWZ),

4) okres gwarancji:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 10 lat
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 10 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

19.06.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3),
"Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż przy upublicznianiu zapytań wraz z odpowiedziami na stronie www w przedmiotowym postępowaniu w dniu 13.06.2019 r., omyłkowo zamieszczono plik z odpowiedziami dot. innego prowadzonego przez Zamawiającego postępowania. Prawidłowa treść wyjaśnień poniżej. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 24.06.2019 r. godz.12.00 , otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków.

W załączniku skan pisma oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone w BZP w dniu 19.06.2019 pod nr 540124736-N-2019 >>

 

18.06.2019
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - skan w załączeniu >13.06.2019
Zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu > zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

 

12.06.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8)

„Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) , podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

5.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2019 r. pod nr 557178-N-2019, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) - treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu >
Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej i przetargowej, całość dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczna20192 
 

5.06.2019
Komunikat
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

4.06.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 3 198 320,16 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków,
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa

3)
ceny oferty (brutto):
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 3 146 231,25 zł
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków – 5 166 000 zł
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 997 876,47 zł
termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 9 lipca 2019r., do 30 września 2020 r. (zgodnie z SIWZ),
okres gwarancji:

1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 3 lata
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków – 10 lat
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 997 876,47 zł- 10 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

3.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 105-255088 w dniu 03.06.2019 r. (ID postępowania w miniPortalu: 6f0ede85-7f53-494e-a46c-277cab03cc6b) - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >30.05.2019
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) w załączeniu >

 

28.05.2019
Wyjaśnienie
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540105571-N-2019 z dnia 28.05.2019 r.- treść zapytań z wyjaśnieniami oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu >

 

18.05.2019
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 189 392,14 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków,
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków,
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów

3)
ceny oferty (brutto):
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków – 2 446 345,52 zł
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków – 2 690 989,08 zł,
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów – 1 906 500,00 zł,
termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy (zgodnie z SIWZ),

okres gwarancji:
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków – 5 lat,
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków – 2 lata
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów – 5 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ)”

 

16.05.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) oraz poprawą omyłki pisarskiej w komunikacie z dnia 15.05.2019, Zamawiający informuje, iż dokumentację postępowania można znaleźć pod adresem www: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczna2019  

 

15.05.2019
Treść zapytań z wyjaśnieniami - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego DAM-282-2/19
„Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) , na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.” Załącznik 1 plik >15.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2019 r. pod nr 546403-N-2019, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) treść ogłoszenia wraz z SIWZ z załącznikami znajduje się w załączeniu >

Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej całość dokumentacji można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczn2019 

 

13.05.2019
Treść zapytań z wyjaśnieniami - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego DAM-282-2/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. Załącznik >


9.05.2019
Treść zapytań z wyjaśnieniami- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego DAM-282-2/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.30.04.19
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2019 r. pod nr 542979-N-2019, którego przedmiotem jest: remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść ogłoszenia wraz z SIWZ z załącznikami znajduje się w załączeniu >

Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej całość dokumentacji można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/klimatyzacja2019 

 

01.04.19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 - korekta
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia korektę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 (plik PDF) w załączeniu >22.02.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Treść komunikatu: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019, plik PDF w załączeniu >22.02.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) - treść zawiadomienia w załączeniu >


6.02.2019
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
(CPV 90910000-9), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 880 950,60 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: DC System sp. z o.o. ul. Marsa 56a,04-242 Warszawa, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
3) Cena oferty: 878 990,40 zł, termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 marca 2019 r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

28.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2019 pod nr 507469-N-2019. W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z treścią SIWZ wraz z załącznikami >

 

04.12.2018
Ogłoszenie o dzierżawie kamienicy
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odda w dzierżawę kamienicę w obrębie Plant, 3-kondygnacyjna, pow. użytk. 719 m2) z przeznaczeniem na działalność usługową.
Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na adres mailowy: kancelaria@teatrwkrakowie.pl
do dnia 14.12.2018r. oraz przekazanie krótkiego opisu prowadzonej działalności.

 

23.11.2018
Ogłoszenie o sprzedaży reflektorów
Ogłoszenie o sprzedaży używanego sprzętu oświetleniowego, scenicznego będącego własnością Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Plik w załączniku >


29.10.2018
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- treść zawiadomienia w załączeniu >

 

15.10.2018
Ogłoszenie
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 518 302,00 zł brutto zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: VISUALSUPPORT STUDIO s.c. Michał Płócienniak, Joanna Płócienniak, ul. Jesionowa 15/1, 30-221 Kraków
3) Cena oferty: 2 511 426,30 zł, termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy(zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 60 miesięcy, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).


9.10.2018
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść zawiadomienia w załączeniu >

28.09.2018
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych
Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

28.09.2018
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: ProGea 4D sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków – pełna treść zawiadomienia w załączeniu >

 

20.09.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 619879-N-2018 w dniu 20.09.2018 - treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu >

14.09.2018
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ oraz treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

10.09.2018
Odpowiedź na zapytanie
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

7.09.2018
Dostawa projektorów multimedialnych
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

27.08.2018
Inwentaryzacja architektoniczna
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2) - treść protokołu w załączniku >

 

17.08.2018
Inwentaryzacja architektoniczna budynków
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 605712-N-2018 w dniu 17.08.2018, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2)- treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w załączeniu > 

 

17.08.2018
Dostawa projektorów multimedialnych
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 157-360833 w dniu 17.08.2018 , którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) –treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w załączeniu >
Pytania i odpowiedzi do przetargu
 

20.07.2018
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść zawiadomienia w załączeniu >
27.08.2017
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2) - treść protokołu w załączniku >20.07.2018
Dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6) - treść zawiadomienia w załączeniu >
Pytania i odpowiedzi do przetargu

5.07.2018
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6), informuje, iż :
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 189 400,00 zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: ELWOLIGHT Technologie sceniczne Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok.2, 31-869 Kraków.
3) Cena oferty: 2 184 553,80 zł, termin wykonania zamówienia: 21 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 48 miesiący, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

5.07.2018
Dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu >


5.07.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na mocy art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji SIWZ - treść modyfikacji oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w BIP w dniu 05.07.2018r. pod nr 500156579-N-2018 w załączeniu >28.06.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 580938-N-2018 w dniu 28.06.18- treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu do pobrania >

 

7.06.2018
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3), informuje, iż :

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to : 4 046 177,74 zł,

2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Mikor Inżyniering Sp. z o.o., Ul. Pożaryskiego 28 bud. 22 lok. 101, 04-703 Warszawa.

2) Cena oferty: 4 034 400,00 zł, termin wykonania zamówienia: 30 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 24 miesiące, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

1.06.2018
Sprzęt oświetleniowy
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 31500000-1, 51110000-6), opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim pod numerem 2018/S 103-236425 w dniu 01.06.2018 - treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączeniu >25.05.2018
Urządzenia elektromechaniczne
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) opublikowane w DUUE w dniu 25.05.2018 pod nr 2018/S 098-224847- treść przedmiotowego ogłoszenia w załączeniu >


24.05.2018
Wybór Najemcy lokalu użytkowego Teatru im. J. Słowackiego
Treść w załączniku >


21.05.2018
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) przekazane do publikacji w DUUE w dniu 21.05.2018 (ID:2018-074935) - treść przedmiotowego ogłoszenia, doprecyzowanie i korekta zapisów dokumentacji przetargowej w załączeniu.

Więcej informacji >>