EN

Stanisław Radwan autor muzyki

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1966). W 1967 odbył staż kompozytorski w zakresie muzyki elektronicznej u Pierre’a Schaeffera w Paryżu. W latach 1960-75 współpracował z kabaretem "Piwnica pod Baranami". Jednocześnie, w latach 1963-66, był kierownikiem muzycznym Teatru Rozmaitości w Krakowie, zaś w latach 1974-76 - w Teatrze Ateneum w Warszawie. W 1977 związał się na stałe, jako konsultant muzyczny, ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, pełniąc od 1980 do 1990 funkcję dyrektora tej sceny. Stanisław Radwan należy do grona najbardziej cenionych twórców muzyki teatralnej. Jest autorem ponad dwustu kompozycji, napisanych dla potrzeb teatrów w Polsce, współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami teatralnymi i filmowymi.