EN

Piotr Mateusz Wach

Jestem studentem reżyserii na WRD krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Wcześniej
ukończyłem Wydział Teatru Tańca w Bytomiu PWST (2015) oraz Letnią Międzynarodową
Akademię Sztuk Pięknych i Mediów w Wenecji (kierunek choreografia i performance - 2017).
Do tej pory pracowałem jako aktor, performer i choreograf w Polsce i za granicą (głównie
we Włoszech, Norwegii, Czechach i Niemczech). Obecnie współpracuję jako aktor, performer
i choreograf m.in. w Narodowym Teatrze Starym oraz Teatrze Barakah w Krakowie.

Biogram

Uważam się za ekspresjonistę nowej fali tworzącego teatr na przecięciu performansu, choreografii
i radykalnych strategii dramaturgicznych. Moje zainteresowania oscylują wokół intermedialności
sztuki, autonomii języka i wielopoziomowych konstrukcji dramaturgicznych. Tematycznie krążę
wokół irracjonalności i brutalności egzystencji ludzkiej. Mam obsesję detalu. Lubię
niejednoznaczność w twórczości, jak błądzenie między jawą a snem.

W swoich działaniach skupiam się na budowaniu hipnotycznej atmosfery, aby następnie przeciąć ją
gwałtownymi i silnymi środkami ekspresji. Igram z percepcją widza, poprzez zestawianie swojego
performatywnego backgroundu z teatrem dramatycznym w ambientowych wydarzeniach. Zajmuję
się również tworzeniem sztuki video.

Doceniono mnie za stworzenie oryginalnych przedstawień inspirowanych bohaterami Szekspira:
Grand Prix 21. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku za Rytuał 23 albo obrazy ze śmierci
wodza (2017) zainspirowany dziełem W. Szekspira Juliusz Cezar;
nagroda „Shaking The Walls” za Sen Kalibana (2019) za to, że wykorzystałem myśli Szekspira
do pokazania jednostki uwikłanej w problemy współczesnego świata;
nagroda „Złota Czacha” za Ryszard. Ciało z gniewu (2015).


Otrzymałem także „Złotą Maskę” Województwa Śląskiego za choreografię do spektaklu
Heimsuchung/Nawiedzenie (2013). Jestem stypendystą m.in. Marszałka Województwa Śląskiego
(2015), Prezydenta Miasta Wrocławia (2021), a także dwukrotnym stypendystą Alternatywnej
Akademii Tańca (2018, 2019) realizowanej przez Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk
w Poznaniu. Odbywałem rezydencje artystyczne w Berlinie, Budapeszcie, Münster, Krakowie,
Gdańsku i Islandii.