EN

Karol Nepelski autor muzyki

W latach 2001-2002 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, po czym porzucił studia techniczne i od 2002 zaczął się uczyć kompozycji na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Marka Stachowskiego.

Biogram

Tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego, a tytuł doktora w klasie prof. dr hab. Krzysztofa Pendereckiego; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2005 roku studiował w Staatliche Musikhochschule Stuttgart; otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz "Stypendium dla wybitnych młodych naukowców" przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracował z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, a od roku 2006 także z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W 2008 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego za kompozycję "Feu Eternel" na orkiestrę symfoniczną oraz przebywał w Bourges (Francja) jako kompozytor–rezydent. Jest autorem muzyki instrumentalnej, scenicznej (opera i dramat), muzyki do filmu. Zajmuje się także muzyką elektroakustyczną, twórczością audio-video, a także performancem.

W pracy teatralnej często współpracuje z Waldemarem Raźniakiem i Małgorzatą Warsicką.


W Teatrze Słowackiego zrealizował oprawę muzyczną do spektaklu Dzieje upadków wg powieści Kuzynka Bietka H. Balzaca (2016), a także do spektaklu Szklane paciorki. Gra. Rozpoznanie  (2017) Przemysława Pilarskiego - oba spektakle w reżyserii Małgorzaty Warsickiej.

Szklane paciorki. Gra. Rozpoznanie

Reżyseria: Małgorzata Warsicka

Premiera: 22.04.2017

Spektakl

Scena MOS - Scena MOS

80 min.
> 15 EN

wersja angielska >

Gra szklanych paciorków, wielka powieść Hermanna Hessego – od niej wszystko się zaczęło. Zawarte tam pytania, myśli, światy stały się punktem wyjścia do artystycznych poszukiwań.