EN

Game
Słuchowisko taneczne

40 minut

Uwaga. W spektaklu wykorzystano stroboskopowe światło.

Spektakl „Game” będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (audiodeskrypcja i napisy). Spektaklowi będzie towarzyszyć wernisaż Biennale Kultura Futra 2023. Wystawa będzie otwarta do 28 listopada 2023 r. Bilety>>

"GAME" to nowatorskie słuchowisko taneczne adresowane do młodzieży będące połączeniem wykładu naukowego i spektaklu teatru tańca.

Spektakl opowiada historię science-fiction o podróży pierwszego człowieka do układu gwiezdnego Teegarden na nową Ziemię 2.0. Podczas lotu dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego konieczna jest wielowymiarowa naprawa astronauty, będąca okazją do analizy funkcjonowania świadomości człowieka.

Autorski projekt Dawida Lorenca będący próbą połączenia sztuki, nauki i rozrywki, w małoformatowym przedstawieniu przygotowywanym na prezentacje w ramach Den Kulturelle Skulesekke - norweskiego krajowego programu prezentacji sztuki w szkołach.

Pomysł i wykonanie: Dawid Lorenc

Projekcja video: Mauricio Gamboa
Dźwięk: Gunnar Innvær
Muzyka: Patryk Zakrocki
Głosy: Dominika Bednarczyk i Antoni Milancej


Współproducenci: Carte Blanche - Norwegian national company of contemporary dance, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Spektakl jest częścią projektu „Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”.

Czytaj wszystko

„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” jest projektem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie współfinansowanym z Programu "Kultura", Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach MF EOG 2014-2021.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

Patroni medialni projektu