EN

Krakowski Salon Poezji 18.11.2018
Człowiek Boże Igrzysko

  • foyer Teatru J. Słowackiego

Poezja Jana Kochanowskiego
Czytają → Beata Paluch, Krzysztof Orzechowski
Grają → Dorota Imiełowska – wiolonczela, Jacek Kociuban - wiolonczela

Spotkania Krakowskiego Salonu Poezji odbywają się od 2002 roku z inicjatywy Anny Dymnej i na przestrzeni lat stały się cenionym i lubianym wydarzeniem. W każdą niedzielę o godzinie 12.00 aktorzy czytają mniej lub bardziej znane wiersze mniej lub bardziej znanych poetów. Najczęściej słowom towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu wybitnych instrumentalistów. W Salonie spotykają się artyści z różnych środowisk, z większości krakowskich teatrów, gwiazdy z innych miast, starsi z młodszymi, pedagodzy ze studentami, aktorskie małżeństwa, wielcy i znani z tymi mniej znanymi.

Gospodarzami Salonu są: Anna Dymna, Krzysztof Głuchowski, Bronisław Maj, Krzysztof Orzechowski, Bartosz Szydłowski.

Czytaj wszystko