EN

MYŚLNIK. Sezon 3. Spotkanie 9. "Kraków to stan umysłu"
JAZZ – FILOZOFIA - STAND-UP

 Data → 23 czerwca 2024r. godz. 17.00
Pomysł i prowadzenie → Piotr Augustyniak
Gość → Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Improwizacja muzyczna → Marek Pospieszalski
Filozoficzny stand-up → Krzysztof Głuchowski
Scenografia i kostiumy → Aleksandra Grabowska
Producentka → Bożena Sowa

Porozmawiamy o tożsamości naszego miasta. O tym co w nim frustrujące, małe i gnuśne, ale i o tym co wielkie i spektakularne. Przede wszystkim zaś o tym, jak to drugie wydobywać spod tego pierwszego. Zapytamy też o misję Krakowa. O to, co jako krakowska społeczność mamy do zaoferowania Polsce.
I czy istnieje coś takiego jak krakowska odpowiedzialność za losy kraju.

Zapytamy też o przyszłość. O to, co zrobić, żeby Kraków – miasto wielkiego sukcesu – nie spoczęło na laurach. O ideę, która powinna ową przyszłość kształtować. A także o misję krakowskiej kultury oraz o sposoby, żeby ją ożywiać i stymulować, tak byśmy mogli doczekać się znowu twórcy na miar Wyspiańskiego.

Gość

Aleksander Miszalski
Urodził się 7 sierpnia 1980 r. w Krakowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8, a następnie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Już w tym okresie angażował się społecznie, działając m.in. w harcerstwie i samorządzie uczniowskim. Swoje sportowe (piłkarskie) pasje rozwijał w Klubie Sportowym „Wieczysta”, a później w TS „Tramwaj”. Edukację kontynuował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Ukończył również socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz turystykę na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 2024 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Jako osiemnastolatek zapisał się do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. W 2010 r. założył wraz z przyjaciółmi stowarzyszenie „Forum dla Polski”, w którym zabiegał o tereny zielone, budowę ścieżek rowerowych oraz organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Krakowie. W ramach stowarzyszenia prowadzone były również debaty „Salon dla Młodych”.

W tym okresie postanowił również po raz pierwszy wystartować w wyborach. W 2011 r. został wybrany Radnym Dzielnicy I Stare Miasto. Podczas swojej kadencji dał się poznać jako aktywny i zaangażowany w sprawy lokalne. Zajmował się m.in. otwarciem dla mieszkańców ogrodów klasztornych (parku Jalu Kurka), stworzeniem parku przy ul. Karmelickiej oraz utworzeniem placów zabaw na Plantach. Współtworzył również pierwszy dzielnicowy budżet obywatelski w Krakowie.

W 2014 r. został Radnym Miasta Krakowa. Z jego inicjatywy wprowadzono bezpłatną komunikację publiczną dla mieszkańców w dni smogowe. Dodatkowo angażował się w przyśpieszenie procesu wymiany pieców węglowych. Wśród głównych zagadnień, które podejmował w trakcie swojej kadencji należy wyróżnić walkę o zieleń miejską i nowe parki (park rzeczny Tetmajera, park przy ul. Radzikowskiego, zieleń wokół Zakrzówka, Lunety Warszawskiej oraz Fortu Bronowice). Kontynuował, rozpoczęty jeszcze w Radzie Dzielnicy I Stare Miasto, proces budowy placów zabaw na Plantach. Zajmował się również inwestycjami, w tym m.in. budową nowego skrzydła w Szkole Podstawowej nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera, powstaniem hali sportowej przy ul. Lipińskiego czy oświetleniem Bulwarów Wiślanych. Złożył ponad 400 interpelacji i 30 projektów uchwał.

W 2016 r. został Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Krakowie, a rok później w całej Małopolsce. W 2019 r. roku został wybrany Posłem na Sejm RP IX kadencji, uzyskując blisko 16 tysięcy głosów. Zasiadał w sejmowych Komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Gospodarki i Rozwoju, a także w dziesięciu Zespołach Parlamentarnych. Jako poseł angażował się w wiele spraw również o charakterze lokalnym, m.in. ochronę cennych przyrodniczo terenów Doliny Kluczwody, Doliny Prądnika, Łąk Nowohuckich, Lasu Borkowskiego czy Doliny Rzeki Wilgi. Walczył przeciwko wycince drzew w Kleszczowie i apelował o zmniejszenie wycinki przy budowie tramwaju na Mistrzejowice. Był współautorem Ustawy Metropolitalnej. Interweniował w sprawie zwiększenia liczby miejsc w krakowskich szkołach średnich, lepszej pomocy psychologicznej i mechanizmów antydyskryminacyjnych. Pomagał również osobom oszukanym w programie „Mieszkanie+” na os. Kliny, nauczycielom szykanowanym przez Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak czy pacjentkom w przywróceniu refundacji leków na raka piersi. Został także Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce, aby bronić interesów mieszkańców i pomagać w szukaniu kompromisowych rozwiązań. Łącznie złożył ponad 1400 interpelacji, 1200 lokalnych interwencji oraz 700 zapytań poselskich. Jego pracę docenili wyborcy, dlatego w kolejnych wyborach parlamentarnych (w 2023 r.) ponownie dostał się do Sejmu, uzyskując blisko 30 tysięcy głosów.

21 kwietnia 2024 r. wygrał II turę wyborów na Prezydenta Miasta Krakowa, uzyskując ponad 133 tysiące głosów. 7 maja 2024 r. został zaprzysiężony na swoją pierwszą kadencję.

Ponad 20 lat był przedsiębiorcą działającym w branży turystycznej. Zaczynał od pracy w obiektach turystycznych, co potem zainspirowało go do założenia własnej firmy w tej branży. Razem z przyjaciółmi otworzyli pierwszy obiekt turystyczny w akademiku we Wrocławiu. Przez kolejne lata stworzył firmę dającą kilkaset miejsc pracy i prowadzącą 10 obiektów.

W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas. Do ulubionych zajęć zalicza przejażdżki rowerowe z żoną, długie spacery z jamnikiem Muffinem oraz poranne biegi w parku. Jego pasją jest czytanie książek, a każdą wolną chwilę stara się spędzać z rodziną.

Czytaj wszystko

Opis projektu

"Myślnik" to przestrzeń do myślenia. Myślenia na żywo i na przekór. Myślenia z oddechem, wbrew dusznemu i bezdusznemu światu bezmyślności. Będziemy rozmawiać o najważniejszych problemach naszych trudnych czasów, podchodząc do nich w sposób niekonwencjonalny. Naszymi gośćmi będą najwybitniejsi polscy intelektualiści.
Myślnik to pauza, przerwa, zawieszenie. To co oczywiste i uznane za normę zostaje tu zatrzymane, rozsunięte i rozszczelnione, tak żeby pomyśleć, co jest głębiej i dalej:co pozostaje niepomyślane oraz niewypowiedziane, bo niewygodne, trudne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i powszechnie podzielaną opinią. Myślnik to nasza próba odpowiedzi na nie-po-myślność świata.
Będziemy myśleć twórczo, w inspirującym kontekście oraz inspirującej atmosferze. Rozmowę będzie przenikać improwizowana (nie tylko jazzowa) muzyka, a otwierać ją będzie prowokacyjny, filozoficzny monolog, którego formę określiliśmy hasłowo jako „filozoficzny stand-up”.

Sezon 3
Działania politycznej władzy wymierzone w niezależność sztuki - czego nasz teatr doświadcza w skrajny sposób - skłaniają nas do postawienia istotnych pytań o relacje sztuki i życia społeczno-politycznego.
Czy sztuka (teatr zwłaszcza) ma być tylko rozrywką i ukojeniem? Czy też ma prawo i obowiązek rodzić kontrowersje, krytykować, obnażać hipokryzję, prowokować, upominać się o sprawiedliwość, być politycznie niepoprawną?
Wierzymy, że bez tego wszystkiego sztuka (teatr) nie będzie sobą. A zatem jej konflikt z władzą i różnymi grupami społecznymi wydaje się nieuchronny. Jak uchronić więc sztukę przez polityczną zemstą i manipulacją?
Czy jednak - walcząc o niezależność - sztuka samoczynnie nie osuwa się niekiedy w ideologię i upolitycznienie? W jaki sposób uniknąć tego i sprawić, by pozostała sobą: wolną, wrażliwą, myślącą?

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”