EN
Ajmone Tiny © Paolo Porto

Kroki 2018 / Rozmowy o książkach o tańcu

W ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego zapraszamy na spotkanie poświęcone książkom o tańcu.

  • Data → 17 maja (czwartek)
  • Godz. → 18:00 
  • Miejsce → MOS Małopolski Ogród Sztuki, Sala Ingardena, ul. Rajska 12
  • Wstęp wolny 

W tym roku ukazało się na polskim rynku wiele interesujących publikacji dotyczących tańca i najważniejszych postaci związanych z tą sztuką jak np. Conrad Drzewiecki założyciel Polskiego Teatru Tańca- Baletu Poznańskiego w Poznaniu, który otworzył drogę do rozwoju polskiego tańca współczesnego. Rozmowy z autorami, redaktorami i specjalistami wokół tych publikacji przybliżają naszym widzom historię tańca, umiejscawiają go na kulturowej mapie Europy i Świata, przybliżają polską drogę tej dziedziny sztuki. Oprócz historycznych nawiązań omawiane są najciekawsze zjawiska, najnowsze prądy. W tym roku Jadwiga Majewska rozmawiać będzie z autorami publikacji: Alicją Müller, Grzegorzem Kondrasiukiem, Andrzejem Janikowskim oraz reprezentantką Instytutu Muzyki i Tańca Iwoną Surletą.

Omawiane książki:

1. Cyrk w świecie widowisk, pod redakcją Grzegorza Kondrasiuka, wyd Warsztaty Kultury, Lublin 2017
2. Alicja Müller, Sobątańczenie. Między choreografią a narracją (Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w serii Teatr/Konstelacje, 2017).
3. Poruszone Ciała. Choreografie nowoczesności – Muzeum Sztuki w Łodzi, red. Katarzyna Słoboda, Łódź 2017

Przy wsparciu programu wydawniczego Instytutu Muzyki i Tańca
4. Nienasycone spojrzenie. Album o fotografii polskiej., red. A.Królica, Wydawca: Centrum Sztuki Mościce , Tarnów 2017

5. Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca. – Sandra Frydrysiak, Wydawnictwo: Przypis, Łódź 2017
6. Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego. – Stefan Drajewski, wydawca Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Poznań 2017
7. Strategie choreograficzne – nowe perspektywy. red. Tomasz Ciesielski, Mariusz Bartosiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017
8. tom zbiorowy „Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje” pod redakcją Joanny Szymajdy. Wydawcami są Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2018

noty o gościach spotkania i ich książkach:

Alicja Müller, Sobątańczenie. Między choreografią a narracją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Alicja Müller - Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytyczka tańca i recenzentka teatralna. Jest redaktorką naczelną Internetowego Magazynu „Teatralia”; jej teksty można znaleźć także w Miesięczniku „Teatr” oraz na portalu taniecpolska.pl. W 2014 roku została laureatką I edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodego Krytyka. Stale współpracuje z Fundacją Performat.

„Sobątańczenie to publikacja krytyczna z mocnym fundamentem teoretycznym – i zapewne udane połączenie tych dwóch żywiołów ujmuje szczególnie. Najbardziej lubię, kiedy tak właśnie używa się teorii teatru: pomysłowo, sprawnie i dyskretnie. Alicja Müller dysponuje bogatym instrumentarium, ale nie obnosi się z nim. Sięga po narzędzia, których w danej chwili potrzebuje, i trafnie przykłada je do konkretnej rzeczywistości artystycznej w całym jej bogactwie, które dzięki nim można lepiej poznać i zrozumieć. Lektura tej publikacji wzmacnia wiarę w wartość teorii”. (dr hab. Tomasz Kubikowski., recenzja wydawnicza)

„Podstawową intencją autorki stało się rozszerzenie teorii tożsamości narracyjnej – ograniczanej zazwyczaj do tekstów literackich – na pole tańca współczesnego. Pozornie arbitralny dobór trzech głównych bohaterów pracy – Wacława Niżyńskiego, Mikołaja Mikołajczyka i Rafała Urbackiego – Müller uzasadnia przede wszystkim ich usytuowaniem na marginesie normatywności i jego wpływem na praktykę zawodową tych trzech tancerzy. Niżyński oczywiście wyraźnie różni się od dwóch pozostałych artystów – nie tylko ze względu na czas życia, ale także ikoniczną rolę w historii tańca modernistycznego. Niżyński nie tylko na trwałe zmienił technikę i estetykę tańca współczesnego, ale także paradygmat mężczyzny-tancerza. Wybór rosyjskiego artysty na jednego z bohaterów książki sytuuje w określonym kontekście dwie pozostałe postaci współczesnych tancerzy: jako buntowników, artystów wykluczonych, zmagających się ze swoją męskością, seksualnością i chorobą „ (Teresa Fazan, Ucieleśnianie autobiografii, taniecPOLSKA.pl, 12.02.2018 (http://ww.taniecpolska.pl/krytyka/523_

Cyrk w świecie widowisk
pod redakcją Grzegorza Kondrasiuka

Wydawca: Warsztaty Kultury w Lublinie (Pracownia Kultury i Sztuki Ludycznej), Lublin 2017
ISBN: 978-83-64375-26-2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jest to pierwsza od kilku dekad publikacja naukowa w języku polskim, ukazująca fenomen cyrku w jego historycznym i współczesnym kształcie.
„Cyrk w świecie widowisk” jest efektem współpracy interdyscyplinarnego zespołu, dzięki czemu w ramach jednego tomu o profilu akademickim stało się możliwe opowiedzenie o widowiskach, artystach, instytucjach cyrkowych w Polsce i w Europie, począwszy od XVII wieku aż po czasy współczesne. Cyrk został tu ukazany nie tylko w ujęciu historycznym, ale i jako zjawisko interesujące antropologów, socjologów, filozofów czy estetyków. Artykuły zamieszczone w tomie zostały oparte o obszerne kwerendy archiwalne i zilustrowane bogatym, unikatowym materiałem ikonograficznym.

Autorzy: Grzegorz Kondrasiuk, Janina Hera, Krzysztof Kurek, Krzysztof Gombin, Agnieszka Bińczycka, Paweł Stangret, Zofia Snelewska-Stempień, Ondřej Cihlář, Katarzyna Donner, Joanna Szymajda, Marta Kuczyńska, Monika Kalinowska, Mirosław Urban, Agata Zapasa, Katarzyna Dąbrowska-Żmuda, Mieczysław Piniarz, Artur Duda, Sylwia Siedlecka, Rafał Sadownik.

Powstanie książki „Cyrk w świecie widowisk” stało się możliwe dzięki współpracy festiwalu Carnaval Sztukmistrzów (organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie) i Pracowni Teatrologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książkę w wersji drukowanej wydano w limitowanej liczbie egzemplarzy, udostępnionych bibliotekom, ośrodkom naukowym i kulturalnym.

W wersji cyfrowej dostępna w całości – pobierz PDF
Link: https://sztukmistrze.eu/wp-content/uploads/2018/03/Cyrk_w_swiecie_widowisk.pdf


Grzegorz Kondrasiuk - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Teatrologii UMCS w Lublinie, teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny. Współautor sztuk i scenariuszy teatralnych: Zły. Spowiedź gangstera, Hello Kitty, Ostatnie solo R., Żywi i umarli, czyli Bandyci w piekle, na podstawie melodramy fantastycznej Stanisława Krzesińskiego. Redaktor książek (m. in. Cyrk w świecie widowisk, Lublin 2017; Po co nam centra kultury?, Lublin – Bydgoszcz – Gdańsk 2012). Współtwórca i redaktor naczelny portalu internetowego magazynu kulturalnego kulturaenter.pl (w latach 2008-2014). W zakresie jego zainteresowań badawczych znajdują się teatr alternatywny, taniec współczesny, pogranicza teatru, cyrk i kultura popularna, polityka kulturalna. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Album "Nienasycenie spojrzenia" "Nienasycenie spojrzenia"
praca zbiorowa pod redakcją Anny Królicy
wydawca: Centrum Sztuki Mościce, Tarnów 2017
Publikacja została zrealizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2017"
Ideą projektu wydania książki poświęconej zjawisku fotografowania tańca było zwrócenie uwagi na specyfikę dokumentu fotograficznego, podkreślającą walory emocjonalności i fizykalności ciała tworzącego w ruchu, na artystyczne inspiracje tańcem.

Andrzej Janikowski urodził się w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracował w swoim zawodzie jako inżynier chemik. Jest fotograficznym samoukiem. Fotografią zainteresował się już w szkole podstawowej. W 1987 roku zaczął fotografować zawodowo i założył własną firmę fotograficzną pod nazwą “Fotograf Domowy”. W 1990 roku zaczął pracę w laboratorium Kodak Express w Krakowie, najpierw jako fotograf-laborant, a następnie jego kierownik. Pracował również jako kierownik w laboratorium EMPiK Foto w krakowskim EMPiK-u. Od 2010 roku jest fotografem w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Współpracuje również z wieloma instytucjami kulturalnymi w Krakowie, m. in. Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Małopolskim Ogrodem Sztuki. Fotografuje krakowskie zespoły tańca współczesnego: Art Color Ballet, Krakowski Teatr Tańca, oraz współpracuje z kilkoma krakowskimi szkołami baletowymi. Jest autorem fotografii w kilkudziesięciu publikacjach książkowych, a jego fotografie znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jego sylwetka została przedstawiona w książce Ewy Kozakiewicz “Opowieści fotografistów 2” wydanej przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie w 2015 roku, oraz w albumie poświęconym polskim współczesnym fotografom tańca pt. "Nienasycenie spojrzenia", wydanym w 2017 roku przez Centrum Sztuki Mościce.

 

VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego KROKI 2018

Tegoroczna edycja festiwalu KROKI odbywa się od 11 do 20 maja pod hasłem "Dialogujący". Po zeszłorocznej edycji, koncentrującej się na konflikcie, tyleż intymnym, co politycznym, tym razem stawiamy na dialog – dialog między osobami, między społecznościami, między tradycjami. Poprzednio postulowaliśmy jasną polaryzację stanowisk, teraz zapraszamy do otwarcia się na innych, na odmienność, zachęcamy do uwolnienia dobrej woli i pozytywnej energii.

Więcej o Festiwalu KROKI 2018

Program Festiwalu (PDF)

Czytaj wszystko

Projekt jest finansowany ze środków MKiDN