EN

Tankred
opera seria w dwóch aktach

  • Autor: Gioacchino Rossini
> 15

Data → 30 czerwca 2019 godz. 19:00
Miejsce → Duża Scena, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
Bilety → informacje o zakupie biletów pod tel. +48 661 126 759 lub mailem pr@royaloperafestival.com 

Nawiązanie do dawnej tradycji operowej Teatru im. J. Słowackiego i wystawienie dzieła Rossiniego "Tankred", w 201 rocznicę premiery tego spektaklu w naszym kraju jest trafnym połączeniem genius loci z wybitnym dziełem włoskiego kompozytora. Nie ma lepszego miejsca dla premiery Festiwalu Royal Opera jak Teatr Słowackiego, który od XIX w. zacnie służy temu gatunkowi muzyki. Spektakle operowe odbywały się na scenie miejskiego teatru dzięki przyjazdom do Krakowa zespołu Opery Lwowskiej, które miały miejsce regularnie w latach 1872-1918.

Napisany u progu 1813 roku i w lu­tym tegoż roku wystawiony w wenec­kim Teatro La Fenice, był "Tankred" w twórczości Rossiniego pierwszym dziełem scenicznym praw­dziwie dużego formatu i zarazem pierwszym, które przyniosło młodemu kompozytorowi autentyczną sławę. Dzieło to, wprowadzone zaledwie pięć lat później na scenę warszawskiego Teatru Narodowego przez Karola Kurpińskie­go, który z miejsca poznał się na ge­niuszu Rossiniego, od tamtej pory jest wystawiane niezwykle rzadko w Polsce. Już same te fak­ty stanowią wystarczający powód, by starać się o przypomnienie (czy raczej - przedstawienie) "Tankreda" także dzi­siejszym, polskim miłośnikom opery. Jeżeli ponadto dodać doborową obsadę wykonawców i znakomitych dyrygenta oraz reżysera, wyspe­cjalizowanych właśnie w muzyce Ros­siniego, możemy ufać, że premiera opery seria „Tankred” nie przejdzie w Krakowie bez echa.

Rossini funkcjonuje zresztą w świado­mości melomanów niemal wyłącznie jako twórca oper komicznych, a tymczasem prawie trzy czwarte Jego scenicznej twórczości to opery poważne. Jeżeli zaś są one dziś rzadko wystawiane, mało zna­ne, to bynajmniej nie dlatego, by były od tych komicznych słabsze, ale dlatego, że są po prostu znacznie mniej popularne.

Warto więc się o nie upomnieć i promować tę część dorobku włoskiego mistrza z Pesaro.

Libretto do „Tankreda” napisał Gaetano Rossi i oparte zostało na tragedii Woltera pod tym samym tytułem. Reżyser spektaklu, Jochen Schönleber, dla krakowskiego spektaklu wybrał, z dwóch możliwych, pesymistyczne zakończenie opery, stworzone niegdyś dla Teatru w Ferrarze, gdzie w miejsce stereotypowego, szczęśliwego finału oglądać będziemy przejmującą scenę śmierci Tankreda, ciężko ran­nego podczas bohaterskiej walki z Saracenami. Jochen Schönleber tym samym wersją tragiczną powróci do tradycji, do wspaniałej i oryginalnej sztuki Voltaire’a, gdzie romantyczne uczucia wypacza potęga władzy niszcząc piękne relacje międzyludzkie. Opera osadzona będzie w konkretnym czasie historycznym, choć „podana” widzom w nowoczesnym wydaniu, o czym zaświadczą także współczesne stroje dalekie od kostiumów historycznych. Bo „Tankred” to ponadczasowa opowieść, która mimo ponad dwóch wieków swego istnienia, porusza najczulsze struny widza, bo miłość-władza, władza-miłość, to dalej niczym oksymoron, przeciwstawne wartości.

Jesteśmy przekonani, że „Tankred” we współczesnej interpretacji niemieckiego reżysera będzie spektaklem wielkiej kla­sy europejskiej i zasłuży na miano niecodziennego wydarzenia artystycz­nego, utwierdzając w nas poczucie, że nasza natura jest niezmienna i nie podlegająca relatywizacji z biegiem czasu.
Ideą przewodnią pierwszej edycji Royal Opera Festival jest połączenie w ramach jednego projektu muzycznego dwóch wielkich twórców operowych XIX wieku, Gioacchino Rossiniego i Stanisława Moniuszki. Choć obaj wydają się pochodzić z bardzo odległych od siebie tradycji muzycznych, jednak rdzeniem każdego przejawu sztuki, a muzyki w szczególności, jest czyste piękno, niezależne od kontekstu geograficznego i kulturowego, dlatego postanowiliśmy połączyć odbiór ich dzieł w jednym miejscu. 201 lat temu po raz pierwszy w Polsce wystawiono operę Rossiniego. Była nią opera seria Tankred. 200 lat temu urodził się ojciec polskiej opery narodowej Stanisław Moniuszko, i z tej okazji Sejm RP ustanowił rok 2019 rokiem Moniuszki.

Czytaj wszystko