EN
Spectral layers of movement, Grupa Wokół Centrum
Spectral layers of movement, Grupa Wokół Centrum

Kroki 2018 / spectral layers of movement
Grupa Wokół Centrum

  • Scena MOS
  • UWAGA! W spektaklu używany jest stroboskop.
40 min.

Interdyscyplinarny projekt łączący świat tańca, multimediów i dźwięku w wielowarstwowej instalacji interaktywnej, w której każdy z elementów jest równoznaczny. To spojrzenie na ruch przez pryzmat technologii i zabiegów technologicznych z muzyką i projekcjami interaktywnymi na żywo. Projekt stanowi osobliwe laboratorium zmieniając scenę w przestrzeń badań artystycznych. Motywem przewodnim jest ukazanie jakości ruchowych w warstwach projekcyjnych wypełnionych przetworzeniami, nawiązującymi swoim charakterem do różnych epok technologicznych, a w szczególności do kultury retro lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

Pomysł: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk
Koncepcja: Marcin Janus, Grzegorz Kaliszuk, Grupa Wokół Centrum – Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec
Choreografia/taniec: Grupa Wokół Centrum
Media design: Grzegorz Kaliszuk/Wojciech Miler
Muzyka: Marcin Janus

  • Data → 17 maja (czwartek) 
  • Godzina → 20.00 
  • Miejsce → MOS Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12
  • Bilety  → normalny 35 zł / ulgowy 25 zł 

Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z artystami w Sali Ingardena

Więcej o projekcie

Projekt jest eksperymentalnym badaniem terytorium sztuki interaktywnej w formie przedstawienia. Opiera się na strategicznie rozmieszczonych obszarach ruchowych w przestrzeniach wydzielonych warstwowo przezroczystymi tkaninami, które są jednocześnie ekranami projekcji interaktywnej.  Kreacja ruchowa definiująca kształt i przebieg czasowy obrazu generowanego w czasie rzeczywistym, opiera się na jakości wynikającej z kontaktu ze światem cyfrowym lub przestrzenią medialną. Tworząca się symbolika ruchu i kształtu przestrzeni wizualno akustycznej jest wynikiem działań zmieniających perspektywę. Układ odbić i gra zależności pomiędzy poszczególnymi obrazami jest głównym rdzeniem estetyki całego przedstawienia. Istotnym czynnikiem w działaniach jest element opóźnienia wynikający z działania technologii czyli działania procesowego, ale w tym przypadku zostaje potraktowany jako atut i staje się katalizatorem działań scenicznych. Delay technologiczny niezaplanowany jak i delay zaplanowany oczekiwany w ruchu, obrazie i dźwięku i jego wielość zanikających płaszczyzn podkreśla efemeryczności dzieła. Fizyczne ukazanie przemijalności i jego przetworzenia w kolejnych etapach procesu poza budowaniem wartości estetycznej samej w sobie, również prowadzi do stworzenia na potrzeby wydarzenia, analogicznego do game design Mechanics-Dynamics-Aesthetics Framework systemu ocen i podjęcie próby odpowiedzi na problemy związane z  wielowarstwową ideą sztuki interaktywnej połączonej, wypełnionej lub kreowanej w środowisku tańca jak i w konfrontacji z ideą tańca.


Marcin Janus – artysta dźwiękowy, multimedialny, twórca muzyki elektronicznej i elektroakustycznej. W procesie twórczym koncentruje się na barwie dźwięku, bada jego podstawowe cechy, często szuka odzwierciedlenia w ruchu i obrazie, nadaje zdarzeniom nowych znaczeń łącząc je w przestrzeniach muzycznych.

Grzegorz Kaliszuk – z wykształcenia informatyk, z zamiłowania twórca i realizator interakcji multimedialnych. Kreatywnie łączy wizję artystyczną z możliwościami różnorodnych sprzętów i programów komputerowych, tworząc niepowtarzalne instalacje interaktywne.

Grupa Wokół Centrum – kolektyw artystyczny, działający w Krakowskim Centrum Choreograficznym, w którego skład wchodzą tancerki Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec. Kolektyw produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne we współpracy z artystami z Polski i zagranicy, sprawuje opiekę nad wydarzeniami KCC oraz prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego.

VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego KROKI 2018

Tegoroczna edycja festiwalu KROKI odbywa się od 11 do 20 maja pod hasłem "Dialogujący". Po zeszłorocznej edycji, koncentrującej się na konflikcie, tyleż intymnym, co politycznym, tym razem stawiamy na dialog – dialog między osobami, między społecznościami, między tradycjami. Poprzednio postulowaliśmy jasną polaryzację stanowisk, teraz zapraszamy do otwarcia się na innych, na odmienność, zachęcamy do uwolnienia dobrej woli i pozytywnej energii.

Więcej o Festiwalu KROKI 2018

Program Festiwalu (PDF)

 

Czytaj wszystko

Projekt jest finansowany ze środków MKiDN