EN

MYŚLNIK. Sezon 2. Spotkanie 6 "Pan nasz, Kapitalizm"
Jazz – Filozofia - Stand-up

Data → 12 marca, godzina 17:00
Pomysł i prowadzenie → Piotr Augustyniak
Gość → Andrzej Leder
Improwizacja muzyczna → Marek Pospieszalski
Filozoficzny stand-up → Marcin Kalisz
Scenografia i kostiumy → Aleksandra Grabowska
Producentka → Bożena Sowa

Porozmawiamy o kapitalizmie jako współczesnym hegemonie. O tym jak nas dominuje, programuje, manipuluje i przejmuje nad nami kontrolę. Zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, kulturalnym, politycznym.

Czy uda się nam kiedyś podważyć jego władztwo? Czy jesteśmy w stanie zmienić zasady społecznej gry, nałożyć na kapitalizm skuteczne ograniczenia, sprawować nad nim społeczno-polityczną kontrolę? A może – wbrew temu co deklarujemy – wcale nie jesteśmy tym zainteresowani? Może utyskiwaniem na kapitalizm maskujemy tylko pełne cynizmu oddanie się mu? A jeśli tak, to czy jako gatunek przetrwamy i czy przetrwa planeta? Czy życie w kapitalistycznym „raju na ziemi” nie jest więc naszym, rozpisanym na raty, samounicestwieniem?

Gościem Piotra Augustyniaka będzie Andrzej Leder

Czytaj wszystko

Andrzej Leder

filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykuje też psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych (GSSR) IFiS PAN, a także Uniwersytecie paryskim (Sorbona). Mieszka w Warszawie.

Opis projektu

Myślnik to przestrzeń do myślenia. Myślenia na żywo i na przekór. Myślenia z oddechem, wbrew dusznemu i bezdusznemu światu bezmyślności.

Będziemy rozmawiać o najważniejszych problemach naszych trudnych czasów, podchodząc do nich w sposób niekonwencjonalny. Naszymi gośćmi będą najwybitniejsi polscy intelektualiści.

Myślnik to pauza, przerwa, zawieszenie. To co oczywiste i uznane za normę zostaje tu zatrzymane, rozsunięte i rozszczelnione, tak żeby pomyśleć, co jest głębiej i dalej:co pozostaje niepomyślane oraz niewypowiedziane, bo niewygodne, trudne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i powszechnie podzielaną opinią. Myślnik to nasza próba odpowiedzi na nie-po-myślność świata.

Będziemy myśleć twórczo, w inspirującym kontekście oraz inspirującej atmosferze. Rozmowę będzie przenikać improwizowana (nie tylko jazzowa) muzyka, a otwierać ją będzie prowokacyjny, filozoficzny monolog, którego formę określiliśmy hasłowo jako „filozoficzny stand-up”.