EN
Grafika współczesna przedstawiająca kolumnę i kamień wpadający do wody.

Sztuka Myślenia. Pandemia kultury
transmisja online

Data →  17.05.2020 godz. 20:00
Prowadzenie → Piotr Augustyniak i Bartosz Szydłowski
Goście → prof. Jerzy Hausner i prof. Michał Paweł Markowski
Miejsce → transmisja online na Facebooku → https://www.facebook.com/TeatrSlowackiego/ 

Jakie konsekwencje pandemia mieć będzie dla życia społeczno-kulturalnego? Czy czeka nas ostateczny triumf polityki opartej na „wojnach nowoczesnych plemion”? Czy zaostrzenie brutalnej pogoni za maksymalizacją zysku zamknie drogę dla „ekonomii otwartych oczu”? Jakiej kulturowej reakcji potrzebujemy, żeby się tak nie stało? Jakiego teatru? Jakiej literatury? Jakiej humanistycznej i społecznej refleksji? Jakiej społecznej wyobraźni? Czy opartej na myśleniu według wartości, czy na hermeneutyce i pytaniu o sens? A może już za późno i na jedno, i na drugie, bo na naszych oczach powstaje świat permanentnego stanu wyjątkowego, rządzący się wyłącznie nagą i bezwzględną siłą…

Jerzy Hausner

prof. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Polityk Publicznych (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Polityk Publicznych i Administracji), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu.

Doktor honoris causa SGH. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2018-2022). Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Nagroda Kisiela.

Michał Paweł Markowski

Michał Paweł Markowski

urodzony w 1962 roku, The Stefan and Lucy Hejna Chair in Polish Language and Literature, szef Wydziału Studiów Polskich, Rosyjskich i Litewskich na University of Illinois w Chicago oraz research professor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for the Advanced Studies in the Humanities) na UJ. Od 2008 roku dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie.

Jako wydawca opublikował 4 tomy Pism Rolanda Barthesa. Zredagował (i częściowo przełożył) tom esejów Marcela Prousta, Pamięć i styl (2000). Opracował pierwsze polskie wydanie Fragmentów Friedricha Schlegla (2009). Jest członkiem redakcji amerykańskiego czasopisma „The Slavic Review” oraz międzynarodowej rady naukowej „Tekstów Drugich” oraz „Schulz Forum”.

Jest autorem i edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofii literatury i kultury. Opublikował monografie poświęcone Derridzie (tłumaczoną na bułgarski), Nietzschemu, Gombrowiczowi (tłumaczoną na rumuński i szwedzki) i Schulzowi. Za pierwsza książkę eseistyczną (Anatomia ciekawości) został uhonorowany Nagrodą Fundacji Kościelskich (2000). Za całość dorobku eseistycznego otrzymał w 2011 Nagrodę im. Kazimierza Wyki.  Współautor Teorii literatury XX wieku (2006, 2 tomy), przełożonych na serbski, ukraiński i białoruski. W 2013 roku opublikował Politykę wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, w 2014 Dzień na ziemi. Prozę podróżną, składającą się z fikcji literackiej, esejów i fotografii, a w 2015 roku ukazał się zbiór Kiwka, nominowany do Nagrody Gdynia w dziedzinie eseju. W 2016 opublikował trzy notesy podróżne (Notes amerykański, Notes indyjski, Notes andaluzyjski) z własnymi tekstami i fotografiami. W 2019 ukazała się książka Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce wojen kulturowych.

Współredaktor dwóch serii: „Horyzonty nowoczesności” i „Hermeneia”. W 2006 roku uhonorowany 3-letnim subsydium profesorskim „Mistrz” przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W roku 2002 wykładał na Uniwersytecie w Sztokholmie (wykłady ukazały się w Sztokholmie pod tytułem Identity and Interpretation [2004]). W roku akademickim 2002/2003 Visiting Professor na Uniwersytecie Harvarda, w roku 2004 prowadził wykłady z literatury polskiej i porównawczej na Northwestern University w Evanston (USA), a w roku 2009 na Brown University. W roku 2005 Distinguished Visiting Professor na wydziale Literatur Nowożytnych University of Alberta (Edmonton, Kanada). W 2008 Senior Fellow w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu. Od 2010 roku mieszka w Chicago.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.