EN
image/svg+xml
Projekt: Victor Soma © Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Labirynt zwany Wyspiański

  • Małopolski Ogród Sztuki - Scena MOS
  • Wstęp wolny na podstawie wejściówek (do odbioru w Teatrze).
  EN

  wersja angielska >

  To niepowtarzalna okazja zagubienia się lub odnalezienia w labiryncie  teatralnym w przestrzeni Sceny MOS, mieszczącej się przy ulicy Rajskiej 12. Kilkugodzinny escape room, w którym zetkniemy się z wyobraźnią Wyspiańskiego odczytanego głównie przez kobiety.

  Magdalena Miklasz, Małgorzata Warsicka z dramaturżką Sandrą Szwarc, Ewa Rucińska, Joanna Zdrada, Renata Piotrowska-Auffret i Radosław Stępień. Splot tematów i energii: muzycznością „Legendy” Wyspiańskiego zajmie się Małgorzata Warsicka z Sandrą Szwarc (foyer w budynku głównym Teatru), wrażliwość Wyspiańskiego na sprawy kobiece pokaże Joanna Zdrada w „Wyzwalaniu kobiecości czyli Wyspiańskiego legenda o Wandzie i jej siostrach”, o tym kim jest współczesny Konrad z „Wyzwolenia” postara się opowiedzieć Ewa Rucińska, a jedyny w gronie pań reżyser, Radosław Stępień, poszuka dylematów dzisiejszego młodego Hamleta. 

  Choreografkę Renatę Piotrowską-Auffret interesuje natomiast cielesność artysty, którego umysł pokonywał słabości i chorobę ciała. Inspiracją będą teksty dramatów, listy do przyjaciół, obrazy, a także wrażliwość muzyczna artysty. Wiemy, jak totalnym był twórcą  i jak trudno zamknąć go w akademickim dyskursie, dlatego razem z artystami spróbujemy odkryć „nowe ciało” Wyspiańskiego, poszukać energii bliższej emocji i rytmu niż retoryce.

  Wydarzenie odbędzie się 10 i 11 listopada na Scenie MOS oraz w foyer Teatru (główny budynek).

  __________

  1. WANDA
  Projekt w reżyserii Małgorzaty Warsickiej z tekstem Sandry Schwarz i muzyką Karola Nepelskiego.

  Punktem wyjścia naszej części projektu jest „Legenda” Stanisława Wyspiańskiego. Jest to pierwszy utwór dramatyczny młodego malarza-rysownika, w dodatku pomyślany nie jako zwyczajny tekst sceniczny, ale libretto operowe. Już w tym wczesnym dziele z łatwością dostrzec można szalony rozmach inscenizacyjny (część scen młody Wyspiański postanowił umieścić pod wodą), wielość metafor i symboli, a także co znamienne, specyficzne połączenie świata realnego z planem metafizycznym. Nie było by „Legendy” gdyby podczas podróży do Monachium, Wyspiański nie odkrył oper Wagnera. Inspirowany nowatorską koncepcją syntezy sztuk, malarz decyduje się poszerzyć swoją ścieżkę artystyczną i zacząć pisać dla teatru. Rozpoczyna się więc transformacja Wyspiańskiego-malarza w Wyspiańskiego-dramatopisarza.

  Tekst: Sandra Szwarc/Stanisław Wyspiański
  Reżyseria: Małgorzata Warsicka
  Muzyka: Karol Nepelski
  Produkcja: Bartek Jelonek
  Inspicjent: Anna Wójcicka

  Obsada:
  Hanna Klepacka – pianistka (gościnnie)
  Anna Paruszyńska
  Marcin Kalisz
  Tadeusz Zięba

  __________


  2. PATRZĘ, PATRZĘ, PATRZĘ...
  Projekt w reżyserii Magdaleny Miklasz

  Czy wpatrując się wystarczająco głęboko w obraz, dostrzeżesz w nim człowieka?

  Łącząc performance, wykład i dziennikarskie śledztwo, wyruszamy w mistyczną podróż, która zaczyna się na zakurzonym korytarzu krakowskiego muzeum i wiedzie przez meandry historii miasta i sztuki. W spektaklu przywołujemy duchy przeszłości i poszukujemy odpowiedzi na pytania o tymczasowość sztuki i natchnienia – czy dzieło żyje, dopóki żyje jego twórca? Czym są obrazy, z których ulatuje… dusza?

  Na moment odkładamy podręcznik malarstwa oraz karnet do muzeum i w podziemiach Małopolskiego Ogrodu Sztuki, z pomocą pożółkłych listów i zaschniętej niebieskiej farby, postaramy się dotrzeć do tego, o czym nie wspominają książki i odczytać ukrytą w obrazach wiadomość.

  Kim tak naprawdę był Stanisław Wyspiański, w oderwaniu od swojej krakowskiej legendy? Co podpowiadał mu głos, który stał się natchnieniem do tworzenia?

  Patrzę, patrzę, patrzę to przede wszystkim spektakl o tym, co ulotne i ukryte; O wyblakłych płótnach i uśpionych demonach.

  Reżyseria: Magda Miklasz
  Koncepcja i scenografia: Magda Miklasz, Amadeusz Nosal
  Dramaturgia i wideo: Amadeusz Nosal
  Muzyka: Magda Miklasz i Marta Waldera
  Pomoc scenograficzna: Szymon Wierzchowski
  Produkcja: Bożena Sowa


  Obsada:
  Marta Waldera

  __________

  3. WYZWALANIE KOBIECOŚCI, CZYLI WYSPIAŃSKIEGO LEGENDA O WANDZIE I JEJ SIOSTRACH
  Projekt w reżyserii Joanny Zdrady

  Fragment dramatyczny „Królowa polskiej Korony" to także jeden z pierwszych tekstów dramatycznych Wyspiańskiego. Joannę Zdradę, reżyserkę spektaklu muzycznego „Wyzwalanie kobiecości czyli Wyspiańskiego legenda o Wandzie i jej siostrach" interesuje wrażliwość Wyspiańskiego na sprawy kobiece. Legenda o Wandzie, która nie chciała Niemca krąży w dziesiątkach odsłon jako jeden z mitów założycielskich kształtujących naszą narodową wyobraźnię. Znamiennym wydaje się, iż u jej podstaw leży niechęć wobec obcych, a tytułowa postać kobieca nosi znamiona desperatki, która rzuca się w odmęty Wisły. Wyspiański proponuje inny wariant tej opowieści. Wpisując swoją Wandę w poczet Wiślanek, Rusałek i Wiedźm zasiedlających muliste dno Wisły u podnóża krakowskiego grodu, snuje opowieść o wyzwalaniu kobiet. Wanda Wyspiańskiego przemawia głosem tych, które domagają się podmiotowości. Wywraca ustalony porządek. Z pokornej córy Kraka, staje się żarliwą Mater Polonia. Jej śmierć w Wiśle jest metaforą kobiecej ofiary za niezależność.

  Scenariusz: Joanna Zdrada, Jolanta Denejko
  Reżyseria, scenografia, kostiumy: Joanna Zdrada
  Muzyka: Martyna Biłogan
  Asystent scenografa i kostiumografa: Bernarda Ambroża-Urbanek
  Produkcja: Bożena Sowa
  Inspicjent: Bartłomiej Oskarbski

  Obsada:
  Pola Błasik - Wanda
  Agnieszka Judycka - Łopuch i Wiślanka, postać z tłumu
  Karolina Kazoń (Karolina Casogne) - Śmiech i Rusałka, postać z tłumu
  Marta Konarska - Matka
  Hanna Bieluszko - Żywia, Kosmiczna Królowa Matka i Stara Wanda
  Katarzyna Zawiślak-Dolny - Rudawianka, postać z tłumu
  Martyna Biłogan – Harfiarka, postać z tłumu
  Joanna Zdrada – głos króla Kraka

  __________


  4. IZOLATKA KONRADA
  Projekt w reżyserii Ewy Rucińskiej

  Co znaczy Wyzwolenie w czasach ”późnej polskości”?
  Czy w 2018, jako naród i społeczeństwo możemy powiedzieć o sobie: Wyzwoleni?

  Izolatka Konrada to projekt na pograniczu monodramu i performance’u. Widzowie zaproszeni są do wejścia w przestrzeń izolatki i do uczestnictwa w spotkaniu z Bohaterem (Bohaterką?). Spotkanie to, poza interaktywną formułą ma także symboliczny wymiar: wejścia w świat myśli, pytań i oskarżeń z Wyzwolenia. To zatem unikalna okazja do osobistej odpowiedzi na apele Konrada, możliwość dyskusji na żywo z tezami Wyspiańskiego i refleksji nad ich aktualnością.

  Grupowe wejście na seans w Izolatce o wyznaczonych godzinach. Czas trwania performance’u to około 30 minut w zależności od przebiegu i woli uczestników.

  Reżyseria: Ewa Rucińska
  Oprawa wizualna, kostium i rekwizyty: Stefania Chiarelli
  Produkcja: Izabella Oleś


  Obsada:
  Agnieszka Kościelniak

  __________


  5. WIEM, UWIELBIASZ ZWIĘDŁE KWIATY"
  Projekt w reżyserii Renaty Piotrowskiej - Auffet

  „Wiem, uwielbiasz zwiędłe kwiaty“

  Choroba Wyspiańskiego była tabu przez wiele lat. Tak jak jego relacja z żoną. Choroba towarzyszyła nieustannie ich związkowi. Była to relacja dwojga ludzi,oscylująca między życiem a śmiercią, między żywiołowym działaniem a uważnym patrzeniem. Jak Teosia zapisałaby wspomnienia o Wyspiańskim? Jak mówiłaby o jego ciele? Co uniwersalnego, dotyczącego nas współcześnie mogłoby być treścią zapisków? Fikcyjne wspomnienia Teosi o Stanisławie, jego ciele i chorobie są w spektaklu linią przewodnią. Teksty ściśle odwołują się do fragmentarycznej wiedzy, jaką dziś można posiadać o Wyspiańskich na podstawie świadectw rodziny, kolegów i lekarzy.

  „Wiem, uwielbiasz zwiędłe kwiaty“ to intymne spotkanie z Wyspiańskimi. Jest to praca z pogranicza performance’u i choreografii eksperymentalnej zestawiająca ciało Stanisława z ciałem Teosi, uwspółcześniona opowieść żony o mężu, podczas której tekst przeplata się z ruchem, a proces rozkładu i umierania ciała Wyspiańskiego z procesem więdnięcia kwiatu.


  Koncepcja, teksty, reżyseria, choreografia: Renata Piotrowska-Auffret
  Wykonanie i współpraca: Aleksandra Osowicz
  Muzyka: ludowa, Marcin Janus
  Kostium, scenografia, video: Katarzyna Fabińska
  Konsultacje merytoryczne: Monika Śliwińska
  Wsparcie merytoryczne i trening (polskie tańce tradycyjne): Piotr i Bogumiła Zgorzelscy
  Produkcja: Izabella Oleś


  __________


  6. HAMLET
  Projekt w reżyserii Radosława Stępnia

  "Prawdę nosząc w sobie, czyta się prawdę ludziom z lic.
  Hamlet jest prawdą, więc czyta kłamstwo z lic i sądzi.
  Szekspir ma ten dar, i aktorów stawia w roli sędziów".

  Postawmy aktorów w roli sędziów. Najważniejszy tekst o tym, co jest w Polsce do myślenia – "Hamlet" Wyspiańskiego – niech posłuży za zwierciadło, w którym przejrzymy się wszyscy, my – artyści, my – polska inteligencja, my – Kraków.
  Jacy okażemy się, kiedy spojrzymy na siebie oczami Hamleta – biednego chłopca z książką, ale i mściciela, „sługi prawdy”?

  Nie fabuła i intryga tragedii historyczno-satyryczno-sielankowo-tragicznej, ale SCENA DRAMATU, który współczesnym Szekspira otwierać miał oczy!

  Reżyseria: Radosław Stępień
  Dramaturgia: Konrad Hetel
  Wideo, projekcje, oprawa wizualna: Natan Berkowicz
  Muzyka: Nikodem Dybiński
  Produkcja: Izabella Oleś

  Obsada:
  Dominika Bednarczyk
  Mateusz Bieryt
  Karol Kubasiewicz
  Marcin Sianko

   

  Czytaj wszystko

  Labirynt zwany Wyspiański #1

  Labirynt zwany Wyspiański #2

  Informacje prasowe do pobrania

  Projekt zrealizowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.