EN

WIELKA DEBATA EDUKACYJNA

4h (z przerwą)

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ SZKOŁY,
CZYLI POLSKA SZKOŁA W PRZYSZŁOŚCI
Jaka powinna być? Jak to osiągnąć?

Wielka Debata Edukacyjna, którą Teatr im. Słowackiego organizuje 5 czerwca 2024 roku w swoim gmachu głównym przy placu Św. Ducha 1 w Krakowie, to wydarzenie niemające precedensu w skali kraju. Tego dnia oddamy głos tym, którzy z polską edukacją mierzą się na co dzień, praktykom, mającym stały, bezpośredni kontakt ze szkołą: uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół oraz przedstawicielom władz oświatowych.

Gorąco wierzymy, że genius loci Dużej Sceny Teatru oraz koncepcja spotkania przyczynią się do pozytywnej atmosfery, do wymiany myśli, planów i marzeń o dobrej szkole… marzeń, które mają szansę się ziścić w nieodległej przyszłości. Elementem stanowiącym szczególną wartość naszej debaty będzie możliwość wzajemnego słuchania się, a w zasadzie wsłuchiwania w głosy edukacyjnych partnerów. Poznajmy się bliżej i poznajmy nasze wzajemne oczekiwania, pragnienia, marzenia.

Planujemy, by na początek spotkania głos zabrali uczniowie (m.in. przedstawiciele samorządu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie), a kilka chwil potem ich rodzice. Chcemy, by opowiedzieli, jaka ich zdaniem powinna być nowoczesna szkoła przyszłości. Taka szkoła, do której chcieliby chodzić, taka, do której z zaufaniem posłaliby własne dzieci. Kolejny moduł to głos praktyków – tutaj planujemy rozmowy z kilkoma nauczycielkami i nauczycielami, jak dr Aleksandra Korczak (ekspertka do spraw lektur szkolnych, wyróżniona w konkursie Nauczyciela Roku 2022), Wioletta Kalka (Nauczyciel zmienia zawód), Anna Schmidt-Fic (organizacja Protest z Wykrzyknikiem, koordynatorka akcji Wolna Szkoła) czy Dariusz Martynowicz (Progresownia, Nauczyciel Roku 2021).  Porozmawiamy także z Marcinem Dębskim (dyrektor w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie). Niech opowiedzą o szkole, w której chcieliby pracować, o swojej roli w dobrej edukacji młodego człowieka. W ostatnim module pragniemy oddać głos przedstawicielom władz oświatowych. Cieszy bardzo przyjęcie naszego zaproszenia przez dr Gabrielę Olszowską, małopolską kurator oświaty. 

Debatę poprowadzi Wojciech Rzehak, kierownik działu edukacji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Gościem honorowym debaty i pierwszym rozmówcą będzie dyrektor Teatru im J. Słowackiego w Krakowie, Krzysztof Głuchowski.

Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty